רוצה לשמוע עוד על מבחן אמי"ר?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

ציון מבחן אמי"ר

הציונים במבחן אמי"ר נעים בין 150 ל-250 נקודות. אמנם טווח הנקודות מבמחן אמי"ר שונה מזה שבפסיכומטרי, אבל אופן חישוב הנקודות בשני המבחנים הוא זהה לחלוטין (הטווחים השונים נקבעו במטרה להפריד בין שתי הבחינות באופן ברור).

 
אין ציון פטור אחיד במבחן אמי"ר (ציון זה משתנה אצל כל מוסד לימודים) ואולם, ברוב המקומות עומד הציון על 134. בכל מקרה, אל תשכחו לברר, מול המוסד אליו אתם נרשמים, איזה ציון הם דורשים לקבלת הפטור באנגלית.
 
חשוב! אל תמהרו לגשת למבחן חוזר. אם הציון שלכם נמוך רק בכמה נקודות מציון הפטור, אצל חלק מהמוסדות תוכלו לגשת למבחן פנימי באנגלית על מנת להסדיר נושא זה.
 

חישוב ציון מבחן אמי

כל תשובה נכונה, על אחת מתוך 66 השאלות שבמבחן, מזכה את הנבחן בנקודה אחת. במידה ויש שאלה שלא עניתם עליה, או ששגיתם בפיתרונה או שסימנתם יותר מתשובה אחת - אינה מקבלת נקודה. הציון הסופי מתקבל על ידי סיכום הנקודות בבחינה וחישוב ציון תקן שיהיה בר השוואה עם נבחנים ממועדים שונים. וזה אומר שהציון הסופי אינו מושפע מקבוצת האנשים שנבחנו באותו מועד או מנוסח הבחינה.
 

תוקף הציון במבחן אמי"ר

באופן רשמי, הציון במבחן אמי"ר תקף למשך 5 שנים. ואולם חשוב לדעת כי לא בהכרח תוכלו להתקבל לכל מוסדות הלימוד עם ציונים מלפני חמש שנים, ובחלקם תידרשו להיבחן מחדש לאחר תקופה קצרה יותר.
 

איזה ציון קובע? 

הציון הגבוה יותר!  גם אם קיבלתם במבחן אמי"ר ציון נמוך מהציון שקיבלתם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי, הציון שייחשב בעת ההרשמה למוסד האקדמי הוא הציון הגבוה מביניהם. בנוסף, אם ניגשתם לכמה מועדים במבחן אמי"ר, גם אז, הציון שייחשב בקבלה לאוניברסיטה ובקביעת הרמה באנגלית הוא הגבוה מביניהם.
 

פרסום ציונים

הציונים אמורים להתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה עד 45 יום לאחר מועד המבחן, ואולם, ברוב המקרים תוכלו לראות את הציון כבר לאחר שלושה או ארבעה שבועות. במקביל לפרסום באתר, תקבלו את הציון גם בדואר והוא ידווח אוטומטית לאוניברסיטאות נבחרות. שימו לב! אם אתם מעוניינים כי הציון ידווח למוסדות להשכלה גבוהה נוספים, עליכם לציין זאת במעמד הבחינה.
 

כיצד מחושבים הציונים

ראשית, מחושב ציון הגלם לכל פרק (סכום התשובות הנכונות). בהמשך, מתורגם ציון הגלם בכל אחד משלושת הפרקים לציונים בסולם אחיד, וזאת על מנת להשוות בין ציוני נבחנים שבמועדים ובנוסחים שונים של המבחן. ולבסוף, מחושב הציון הכללי בבחינת אמי"ר, וזאת באמצעות ציוני הפרקים, לסולם ציונים של 150 עד 250.
בזכות דרך חישוב זאת, ניתן להבטיח כי ההבדלים בין מועדי הבחינה השונים ובין הנוסחים השונים של הבחינה לא ישפיעו על הציון שלכם, וגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, הציון שלכם לא יהיה שונה מהציון שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר. 
 

קושי השאלות במבחן אמי"ר

את שאלות מבחן אמי"ר מסווגים לרמות קושי לפי (בין היתר) אחוז הנבחנים שענו עליהן נכונה. בפרקי הפיילוט מופיעות פעמים רבות שאלות חדשות, והן מסווגות לרמו קושי לפי התשובות עליהן. בצורה זאת שאלה אשר רוב הנבחנים ענו עליה בצורה נכונה תחשב לשאלה קלה שתופיע בהתחלה ואילו שאלה שרוב הנבחנים טעו בה, תחשב  לשאלה ברמת קושי גבוהה מהממוצע ותופיע אחרונה.
 

 

X