picframe

הילה עמיר

תואר ראשון בספרות ותיאטרון מאונ' תל אביב, תואר שני בספרות השוואתית בבר אילן. מלמדת מ-1987 ספרות לבגרות במסגרות פרטיות ועירוניות. לימדה בהיי קיו, בתיכון חדש, בתיכון תל אביב, מחנכת ומורה לספרות 2 ו-5 יח"ל בתיכון רבין בכפר סבא.