picframe

ירון טפירו

B.A. בבלשנות אנגלית, לימודים ל-M.A. בבלשנות חישובית. מגיש לבגרות באנגלית 4/5 יח"ל, מבחני אמי"ר, פסיכומטרי ו- SAT מזה 12 שנים - במכונים ובבתי ספר תיכוניים. מלמד בקידום מ- 2016.