picframe

מרסלו ברגר ג'וליאן

בן 42 מנשר

מלמד בקידום משנת 2003
לימודי משפטים ומדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, לימודי פיזיקה בטכניון.
מורה לבגרות במתמטיקה ומדריך פסיכומטרי