רוצה לשמוע עוד על השלמת בגרויות?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

נהלי הרשמה לבחינות הבגרות קיץ 2019

!ההרשמה למועד קיץ 2019 החלה

נבחנים אקסטרניים יכולים להירשם בשלוחות עד 20/03/19 בלבד.

נבחני משנה יכולים להירשם בבתי הספר עד סמוך לתאריך הבחינה. עם זאת, אנו ממליצים להקדים ולהירשם. 

לתשומת לבכם: נהלי ההרשמה שונים לגבי תלמידים אינטרנים ותלמידים אקסטרנים, לכן שימו לב  לאיזו קטגוריה אתם משתייכים, ומה הנוהל הרלוונטי לגביכם:

א. נבחן אינטרני הוא תלמיד שלומד כעת בבי"ס תיכון. התלמיד ירשם בבית הספר שלו ויבחן שם.

 

ב. נבחן משנה אינטרני הוא בוגר תיכון שסיים 12 שנות לימוד בבי"ס תיכון שכפוף למשרד החינוך וגם נבחן לפחות בבחינת בגרות אחת במסגרת בית ספרו (ולא המיר את תיקו לתיק אקסטרני). על תלמיד זה להירשם לבחינות הבגרות דרך בית ספרו והוא ייבחן בבית ספרו. 

 

ג. נבחן אקסטרני הוא כל מי שלא סיים 12 שנות לימוד, או שסיים 12 שנות לימוד, אך לא ניגש לאף בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה כלשהי. על תלמיד זה (אם לא פתח כבר בעבר) לפתוח תיק באחת השלוחות של משרד החינוך שפועלות עבור הנבחנים האקסטרנים. בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד שוברי תשלום עבור הבחינות אליהן בכוונתו לגשת. רק ע"י תשלום השובר באינטרנט, או בבנק הדואר, נרשם התלמיד לבחינה. מי שכבר פתח תיק אקסטרני בעבר, מספיק שישלם את השוברים של הבחינות הרלוונטיות למועד זה, ובכך יירשם. אם אין לתלמיד שוברים מתאימים, הוא יכול לבקש בפקס מאנשי השלוחה, שישלחו לו. לצורך פתיחת תיק אקסטרני בשלוחה, חובה להצטייד ב-2 תמונות דרכון, בתעודת זהות ובכ"א באמצעותו ישולם סכום של כ- 127 ₪, עבור פתיחת התיק. אם יש לתלמיד ציונים שברצונו להעביר מהמערכת האינטרנית, יביא בבקשה גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן בהן במערכת האינטרנית.

 

נבחן שאינו לומד בבית ספר אינטרני כלשהו, ושטרם מלאו לו 18 שנים, ימציא פטור מחוק חינוך חובה, וכן אישור גריעה מבית הספר האחרון בו למד, קרי, אישור מהנהלת בית הספר האינטרני כי אין הוא נמנה יותר על תלמידי אותו בית הספר. 

 

ד. תיק משפר ציון. יש תלמידים שסיימו בי"ס תיכון, הם בעלי תעודת בגרות או זכאים לתעודת בגרות, וייצטרכו מסיבות מיוחדות לפתוח "תיק משפר ציון" בשלוחה לנבחנים האקסטרנים לצורך בחינה מסויימת. למשל, תלמיד שיש לו תעודת בגרות דתית וכעת מיועד להיבחן בתנ"ך או בספרות בשאלונים הרגילים, לא של הדתיים. דוגמה אחרת: תלמיד שלא רוצה להבחן בבית הספר התיכון בו למד, כי למד באילת וכעת הוא גר בת"א.

 

ה. נבחן משנה אינטרני, שבית ספרו נסגר, יירשם לבחינה באמצעות השלוחה לנבחנים האקסטרנים. במקרה כזה, התלמיד לא יפתח תיק אקסטרני, לא ישלם עבור השירות, אלא יציין בשלוחה לנבחנים האקסטרנים שבית ספרו האינטרני נסגר ועל כן הוא פונה אליהם כדי להירשם לבחינות.

 תאריכי הרישום ותאריכי הגשת ההקלות של תלמיד זה, הם לפי הנבחנים האקסטרנים! למידע על קורסים להשלמת בגרויות או שיפור ציון לחצו כאן

 

הקלות

יש תלמידים הזקוקים להקלות עקב לקויות למידה.

כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן הקרוב ביותר, כשהתלמיד נרשם לבחינה בבית ספרו. מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן משנה, ללא אבחון חדש וכאשר הוא נרשם כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו להזכיר שהיה זכאי להקלות ושהוא מבקשן גם כעת.

הקפידו להירשם בזמן!!! 

שימו לב, מי שיאחר להירשם לא יוכל לגשת לבחינה. 

 

שאלוני בחינת קיץ 2019

מקצוע שאלון ראשון שאלון שני שאלון שלישי שאלון רביעי
אזרחות 34281 34282    
אנגלית 3 יחידות 16381 16384 16382  
אנגלית 4 יחידות 16382 16484 16481  
אנגלית 5 יחידות 16481 16584 16582  
גאוגרפיה 57381 57282    
היסטוריה א' (30%) 22282      
היסטוריה ב' (70%) 22281      
היסטוריה מורחב 3 יח"ל 22381 22382    
מתמטיקה 3 יחידות 35182 35381 35382  
מתמטיקה 4 יחידות 35481 35482    
מתמטיקה 5 יחידות 35581 35582    
ספרות 8281 8282    
ספרות מורחב 3 יח"ל 8381 8382    
עברית 11281 11282    
פיזיקה 6361 6371 6282 6382
תנ"ך 1281 1282    
תנ"ך מורחב 3 יח"ל 1381 1382    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבחנים אקסטרניים יכולים להירשם בשלוחות עד 20/03/19 בלבד.

נבחני משנה יכולים להירשם בבתי הספר עד סמוך לתאריך הבחינה. עם זאת, אנו ממליצים להקדים ולהירשם. 

למידע על קורסים להשלמת בגרויות או שיפור ציון לחצו כאן

ההרשמה לשאלונים הנכונים היא באחריותכם, לכן:

* וודאו בביה"ס, שהמזכירה רושמת אתכם לשאלון הנכון.

* קחו עותק/צילום של מספרי השאלונים שהמזכירה רשמה.

* קחו קבלה על התשלום לבחינה. את העותק והקבלה הביאו עימכם ביום הבחינה, על כל צרה שלא תהיה, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות את תעודת הזהות שלכם.

 

חובה לעקוב אחרי לוח הבחינות גם בחודשים הקרובים, כי בהחלט סביר שיחולו שינויים בתאריכי המבחנים או שעות התחלה שלהם.   

!בהצלחה

X