רוצה לשמוע עוד על השלמת בגרויות?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

נהלי הרשמה לבחינות הבגרות 2021

!ההרשמה למועדי אביב (חורף מאוחר) וקיץ 2021 החלה

תלמידים יקרים, שימו לב.

משרד החינוך מקיים נהלי ההרשמה שונים בהתאם לסוגי הנבחנים. אנא קראו בעיון:

א. נבחן משנה הוא בוגר תיכון שסיים 12 שנות לימוד בבי"ס תיכון שכפוף למשרד החינוך, ונבחן לפחות בבחינת בגרות אחת במסגרת בית ספרו (ולא המיר את תיקו לתיק אקסטרני). על תלמיד זה להירשם לבחינות הבגרות דרך בית ספרו והוא ייבחן בבית ספרו. ההרשמה לכל שאלון בחינה אפשרית עד 24 שעות לפני מועד הבחינה, אך אנו ממליצים להקדים ולהרשם בהקדם. אפשר להסדיר את ההרשמה מול בית הספר גם בטלפון.

ב. נבחן אקסטרני הוא כל מי שלא סיים 12 שנות לימוד בבית הספר, או שסיים 12 שנות לימוד ולא ניגש לאף בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה כלשהי.
על תלמיד זה לפתוח תיק באחת השלוחות האקסטרניות של משרד החינוך. בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד שוברי תשלום עבור הבחינות אליהן בכוונתו לגשת. רק ע"י תשלום השובר באינטרנט, או בבנק הדואר, נרשם התלמיד לבחינה. מי שכבר פתח תיק אקסטרני בעבר, מספיק שישלם את השוברים של הבחינות הרלוונטיות למועד זה, ובכך יירשם. אם אין לתלמיד שוברים מתאימים, הוא יכול לבקש בפקס מאנשי השלוחה, שישלחו לו. לצורך פתיחת תיק אקסטרני בשלוחה, חובה להצטייד ב-2 תמונות דרכון, בתעודת זהות ובכ"א באמצעותו ישולם סכום של כ- 127 ₪, עבור פתיחת התיק. אם יש לתלמיד ציונים שברצונו להעביר מהמערכת האינטרנית, יביא גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן בהן במערכת האינטרנית.
מידע נוסף אפשר למצוא בפורטל התלמידים של משרד החינוך. תלמיד אקסטרני שכבר נרשם בעבר לבחינה יוכל להרשם לבחינות נוספות במערכת הרישום המקוונת של משרד החינוך. שימו לב כי המועד האחרון להרשמה עבור נבחנים אקסטרנים הוא תמיד מוקדם ביחס לנבחני משנה.
תלמידים הלומדים בקורסים למועד החורף המאוחר, מועד אביב, חייבים להסדיר את הרישום עד 31/1/2021. אם לא יעשו כן, משרד החינוך יניח שנרשמו לבחינות מועד החורף הרגיל המתקיימות לאורך חודש פברואר.
תלמידים הלומדים בקורסים למועד הקיץ, חייבים להסדיר את הרישום עד 25/2/2021.

ד. תיק משפר ציון. יש תלמידים שסיימו בי"ס תיכון, והם בעלי תעודת בגרות או זכאים לתעודת בגרות, ויצטרכו מסיבות מיוחדות לפתוח "תיק משפר ציון" בשלוחה לנבחנים האקסטרנים משום שבבית הספר בו למדו אין אפשרות לגשת לבחינה בה הם מעוניינים. למשל, תלמיד בוגר בית-ספר דתי ומעוניין לגשת לבחינת בגרות בתנ"ך או ספרות או אזרחות בשאלונים כלליים, כמו אלו שאליהם אנחנו מגישים בקידום. דוגמה אחרת: תלמיד שלא רוצה להבחן בבית הספר התיכון בו למד, כי למד באילת וכעת הוא גר בת"א. תלמיד כזה צריך לגשת לשלוחה אקסטרנית ולהסדיר בה את הרישום לבחינה. ראו פרטים נוספים לסעיף הקודם העוסק בנבחנים אקסטרניים.

ה. נבחן משנה אינטרני, שבית ספרו נסגר ואינו פעיל עוד, יירשם לבחינה באמצעות השלוחה לנבחנים האקסטרנים. במקרה כזה, התלמיד לא יפתח תיק אקסטרני, לא ישלם עבור השירות, אלא יציין בשלוחה לנבחנים האקסטרנים שבית ספרו האינטרני נסגר ועל כן הוא פונה אליהם כדי להירשם לבחינות.

התאמות בביצוע בחינות

יש תלמידים הזקוקים להקלות עקב לקויות למידה.
כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב להזדרז לבצעם, ולהגיש את הבקשה להקלות בהקדם עם הרישום לבחינה. מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן משנה ללא צורך באבחון חדש וכאשר הוא נרשם כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו להזכיר שהיה זכאי להקלות ושהוא מבקשן גם כעת.

להלן מפורטים מספרי שאלוני הבחינה המרכיבים את בחינות הבגרות אליהן אנחנו מגישים בקידום.

שאלוני בחינות מועדי אביב (חורף מאוחר) וקיץ 2021 

מקצוע שאלון ראשון שאלון שני שאלון שלישי שאלון רביעי
אזרחות 34281 34282    
אנגלית 3 יחידות 16381 16384 16382  
אנגלית 4 יחידות 16382 16484 16481  
אנגלית 5 יחידות 16481 16584 16582  
היסטוריה א' 30% 22282      
היסטוריה ב  70% 22281      
היסטוריה מורחב 3 יח"ל 2381 2382    
מתמטיקה 3 יחידות 35182 35381 35382  
מתמטיקה 4 יחידות 35481 35482    
מתמטיקה 5 יחידות 35581 35582    
ספרות 8281 8282    
ספרות מורחב 3 יח"ל 8381 8382    
עברית 11281 11282    
פיזיקה 36361 36371 36282 36382
תנ"ך 1281 1282    
תנ"ך מורחב 3 יח"ל 1381 1382    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבחני משנה יכולים להירשם בבתי הספר עד סמוך לתאריך הבחינה. עם זאת, אנו ממליצים להקדים ולהירשם. 

למידע על קורסים להשלמת בגרויות או שיפור ציון לחצו כאן

ההרשמה לשאלונים הנכונים היא באחריותכם, לכן:

* וודאו בביה"ס, שהמזכירה רושמת אתכם לשאלון הנכון.

* קחו עותק/צילום של מספרי השאלונים שהמזכירה רשמה.

* קחו קבלה על התשלום לבחינה. את העותק והקבלה הביאו עימכם ביום הבחינה, על כל צרה שלא תהיה, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות את תעודת הזהות שלכם.

 

חובה לעקוב אחרי לוח הבחינות גם בחודשים הקרובים, יתכנו שינויים בתאריכי המבחנים או שעות התחלה שלהם.   

!בהצלחה

X