רפורמת הבגרויות 2023

הרפורמה במקצועות המח"ר בבחינות הבגרות

ביום חמישי ה-5 בינואר 2023 פרסם שר החינוך יואב קיש את המתווה החדש של בחינות הבגרות שיחליף את רפורמת הבגרות של שרת החינוך הקודמת, ח"כ יפעת שאשא ביטון, שביטלה את הבגרויות החיצוניות במקצועות המח"ר, מורשת חברה ורוח.

ביטול רפורמת הבגרות של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון והכנסת המתווה החדש בא לאחר שורה ארוכה של ודיונים ומשובים שהתקבלו ממנהלים, ממורים ומגורמים מקצועיים במשרד החינוך שמהם מצטיירת תמונה המלמדת על קשיים ביישום רפורמת הבגרות במקצועות ההומניים, מקצועות המח"ר, ועל פגיעה בחשיבות וביציבות של המקצועות האלו.

"התוכנית החדשה תחזיר את מקצועות הספר למקומם הראוי", אמר שר החינוך יואב קיש כשהציג את מודל הבחינות החדש במקצועות הרוח, החברה והמורשת. החל משנת הלימודים הבאה, קבע השר, התלמידים בישראל ייגשו לבחינות כתובות גם במקצועות אלו.

מהו המתווה של שר החינוך יואב קיש?

בהתאם למתווה החדש של שר החינוך יואב קיש בשנת תשפ"ג תלמידי כיתות י' ילמדו וייבחנו בהתאם לכללי תכנית הבחינה שכבר נקבעה עבור תלמידי כיתות י"א בשנת הלימוד תשפ"ג, תכנית אשר כוללת מבחן חיצוני במקצוע הומניסטי אחד לפחות כשבשאר המקצועות ההומניים ייבחנו התלמידים במבחנים פנימיים שייערכו על ידי בתי הספר. בשקלול הציון של המבחנים הפנימיים יילקחו בחשבון המשימות המקוונות והמבחנים שנערכו במהלך שנת הלימודים בכיתה י'.

במקצועות שפת האם, האנגלית, המתמטיקה ומקצועות ההגברה ימשיכו התלמידים ללמוד ולהיבחן בבחינות חיצוניות.

שר החינוך יואב קיש הוא הביע את החשיבות הגדולה שבהקניית הידע וההבנה במקצועות ההומניים, בתנ"ך ובהיסטוריה, את ההשפעה החשובה של מקצועות אלו על עיצוב הדמות הלאומית והאישית של התלמיד ואת רצונו להחזיר למקצועות ההומניים את המעמד והכבוד הראויים להם במסגרת החינוך הישראלי. התכנית החדשה, הוסיף ואמר השר, תאפשר לנו להשיב למקצועות ההומניים את מקומם הראוי ולהחזיר לבתי הספר את היציבות והרציפות.

שר החינוך הנחה את הגורמים המקצועיים במשרדו לגבש מתווה חדש וחלופה נאותה למתווה של בחינות הבגרות במקצועית ההומניים והודיע כי מנכ"ל המשרד יציג את התכנית החדשה עד לסוף חודש מרץ 2023.

קורסי יסוד ועבודה מסכמת רב תחומית, אלו העקרונות העומדים במוקד רפורמת הבגרות במקצועות המח"ר, היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך שהציגה ד"ר יפעת שאשא ביטון

ביום שלישי ה- 26 לחודש אפריל 2022 בתום עבודה מקיפה ויסודית ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים רבים, מפקחים, מנהלים, מורים, אנשי אקדמיה, מנהלי מחלקות חינוך ואנשי האוצר הציגה ד"ר יפעת שאשא ביטון את רפורמת הבגרות החדשה המתמקדת במקצועות המח"ר: ספרות, היסטוריה, אזרחות ותנ"ך.

הרפורמה היא בשורה חשובה ומשמעותית בשל ההשפעה הרבה של מקצועות החברה והרוח הן על העיצוב של מערכת החינוך והן על העיצוב של החברה הישראלית, הכריזה השרה. הרפורמה היא הזדמנות להביא את מקצועות החברה והרוח למרכז הדיון והעשייה החינוכית ולתת להם את המעמד והחשיבות הלאומית הראויים להם. בנוסף, הרפורמה תעדכן ותשדרג את שיטות ההוראה, את הלמידה ואת ההערכה במערכת החינוך. היא תאפשר לתלמידים לבסס את המיומנויות של השפה, להביא לידי ביטוי מיומנויות אקדמיות שתורגלו במהלך הלימודים, לפתח כישורי חשיבה ביקורתית ויכולת לנתח מידע שנאסף, לשאול שאלות, להביע דעות בצורה ברורה ומותאמת ולעבוד בעבודת צוות.

ההתמקדות החדשה ברפורמת הבגרות החדשה תעניק לבוגרי המערכת החינוכית חוויה משמעותית ועמוקה של למידה. הידע והכלים שירכשו התלמידים ישרתו אותם גם בהמשך, בלימודים האקדמאיים, בשוק התעסוקה ובהתמודדות עם האתגרים הרבים המחכים להם בתחנות החיים השונות.

מבנה התכנית החדשה

שלב קורסי היסוד:

בשלב קורסי היסוד יוכל כל מורה המלמד את אחד ממקצועות המח"ר, ספרות, אזרחות, תנ"ך והיסטוריה. לבחור את אחת מדרכי ההוראה מתוך שלושה מסלולים העומדים לרשותו.

מסלול ראשון – למידה מתחדשת

במסלול הלמידה המתחדשת שיטות ההוראה, הלמידה וההערכה יתבצעו במגוון דרכים וביניהן לימודים באמצעות סרטונים, לימודים באמצעות משימות מקוונות, משימות חקר כיתתיות, למידה משותפת בצוות, למידה עצמית ולמידה מקוונת לצד למידה פרונטלית. לעזרת המורים יעמוד אוסף של מטלות הערכה שיבדקו את מיומנויות הלימוד שעל הלומדים לרכוש.

מסלול שני – למידה מבוססת דיגיטל

הלמידה במסלול זה תתבצע באמצעות קורסים דיגיטליים ייחודים שפיתח משרד החינוך כשהמורה מלווה את תהליך הלמידה ליווי מלא וצמוד.

מסלול שלישי – מורים מובילי פיתוח

ההוראה והלמידה במסלול זה יתבססו על חומרים שיפתח המורה בכלים שאותם הוא ירכוש במסגרת הפיתוח המקצועי.

כל המורים המלמדים את מקצועות המח"ר יעברו תהליכי הכשרה בהתאם לדרכי ההוראה ולתוכנית החדשה.

שלב למידה מתקדמת – עבודה מסכמת רב תחומית

מהו מודל העבודה המסכמת?

התלמידים יחלו לעבוד על העבודה המסכמת הרב תחומית החל משנת הלימודים תשפ"ד, מאמצע כיתה י"א. העבודה תהיה מורכבת מארבעה חלקים נפרדים, מהיסטוריה, מספרות, מתנ"ך ומאזרחות בהתאמה לזרם החינוך שבו לומד התלמיד, חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי, ממלכתי דרוזי וערבי. היקף העבודה המסכמת יעמוד על שתי יחידות לימוד.

על העבודה המסכמת יעבדו התלמידים בקבוצות של שניים עד שלושה תלמידים. מתוך שורה ארוכה של נושאים העוסקים בארבעה תחומי הדעת, ספרות, היסטוריה, תנ"ך וספרות  יידרשו התלמידים לחקור נושאים מגוונים כמו מנהיגות, איך המנהיגות מעצבת את חיי היום יום, משבר האקלים, סוגיות מלחמה, טרור ומוגנות וסוגיות חברתיות שונות.

השאלה של נושא העבודה תיבחן בכל אחד מתחומי הדעת ותדרוש מהלומדים שימוש במיומנות לימודיות שונות כמו אוריינות שפתית, אוריינות דיגיטלית, חשיבה יצירתית, מסוגלות עצמית, יכולות להצגת פרזנטציה ועוד.

את העבודה ילוו מורים מכל אחד מתחומי הדעת כשכל מורה ילווה את הפרק העוסק בתחום הדעת שלו. בסיכום העבודה יכתוב כל תלמיד בנפרד פרק מסכם שבו הוא יביע את עמדתו לאור תהליך הלמידה והשימוש במקורות שמהם הוא אסף מידע.

לרשות בתי ספר שיהיו מעוניינים במודל שונה של עבודה מסכמת יעמדו שני מודלים נוספים והבחירה ביניהם תיעשה באמצעות הדרכה וליווי.

חלוקת התחומים שבהם תיכתב העבודה בהתאמה לכל מגזר:

במגזר הממלכתי התחומים יהיו: תנ"ך, אזרחות, ספרות והיסטוריה.

במגזר הממלכתי דתי התחומים יהיו: תנ"ך, תורה שבעל פה, אזרחות והיסטוריה.

במגזר החרדי התחומים יהיו: יהדות או תנ"ך, פרק ספרות, פרק היסטוריה ופרק אזרחות.

במגזר הערבי דרוזי התחומים יהיו: שפה עברית, אזרחות, שפה וספרות ערבית והיסטוריה.

במטרה להבטיח את איכות ההערכה ולשמור על תיקוף, על הרמה ועל האיכות של תעודת הבגרות, יבצע משרד החינוך הערכה מדגמית ויבדוק את המטלות בקורסי היסוד ואת  העבודה המסכמת במתכונת חיצונית.

הערכה ובקרה על קורסי היסוד

הערכת המטלות בקורסי היסוד תתבצע על ידי בתי הספר כאשר משרד החינוך יבצע ביקורות מדגמיות שיבדקו את ההערכות של בית הספר.

הערכת המטלות תורכב משש משימות שיחוברו על ידי כל אחד מהמפקחים הארציים בכל אחד מתחומי הדעת הנבחנים כשמטרת המשימות היא ליצור סרגל כלים וסטנדרטים אחידים לכל בתי הספר. המשימות שיתבססו על דגמים חדשניים יכללו משימות שיתופיות, משימות עצמאיות, בחינות והצגה בעל פה.

מתוך שש המשימות יוכל כל מורה לבחור שלוש משימות שעליהן יעביר משרד החינוך בקרה חיצונית. הציון הסופי של התלמיד ייקבע על ידי בית הספר.

הערכת העבודה המסכמת

את העבודה המסכמת יעריך בוחן חיצוני. ציון העבודה יורכב מהציון הבית ספרי ומציון הערכה חיצוני.

ציון ההערכה החיצוני יורכב מהערכת הפרזנטציה שהציג התלמיד בעל פה ומהערכה של העבודה הכתובה.

בסיום כתיבת העבודה המסכמת הרב תחומית והבדיקה של צוות המורים תועבר העבודה לבדיקה חיצונית של משרד החינוך. הערכת משרד החינוך תתבצע בדומה להערכה של עבודות גמר בהיקף של חמש יחידות לימוד.

ההערכה החיצונית תכלול גם בחינה חיצונית על ידי בוחן חיצוני. ההערכה הזו תתבצע רק לאחר הגשת העבודה המסכמת הרב תחומית.

החומר לכתבה זו נלקח מאתר משרד החינוך:

https://www.gov.il/he/departments/news/exams-reform

ניווט בכתבה

פוסטים נוספים בנושא​

שיתופי פעולה

למה צריך השלמת בגרויות?

פורומים ראשי

קורס בגרות בקידום

דף תכנית גפן - מתמטיקה לבגרות

בגרות במתמטיקה

יש לך שאלה?

רוצה להתייעץ עם מורה מנוסה? הפורום שלנו קיים במיוחד בשביל זה 🙂

פוסטים נוספים בנושא​

עד 40% הנהחה קורסי בגרות בקידום
עד 40% הנחה קורסי בגרות קידום svg מובייל

הצעד הראשון שלך בקידום!

הפנייה התקבלה, נהיה איתך בקשר בהקדם!

הצעד הראשון שלך בקידום!

הפנייה התקבלה, נהיה איתך בקשר בהקדם!

אני רוצה להיות חלק ממשפחת קידום

העלאת קורות חיים

קורות החיים נשלחו בהצלחה!

הוספת קובץ

הוספת המלצה על מורה

תודה שהקדשת מזמנך לכתוב, זה לא ברור מאליו!

בקרוב כולם יוכלו לקרוא את ההמלצה באתר

הוספת המלצה לגפ"ן

תודה שהקדשת מזמנך לכתוב, זה לא ברור מאליו!

בקרוב כולם יוכלו לקרוא את ההמלצה באתר