רוצה לשמוע עוד על GMAT?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

כמה זמן ללמוד ל-®GMAT

סיכום תוצאות סקר הגולשים מהו פרק הזמן האופטימלי להתכוננות לבחינת ה-®GMAT

במהלך הסקר נשאלו הגולשים מהו פרק הזמן האופטימלי שיש להקדיש כדי להתכונן לבחינת ה-®GMAT.

כשלושה רבעים מהמצביעים סבורים שמשך ההכנה לבחינה צריך להיות מעל חודש.

התשובה הנפוצה ביותר הינה `חודש עד חודשיים`, עם 28% מהקולות. בהפרש זעום אחריה, עם רבע מהקולות, נמצאת התשובה `חודשיים עד שלושה חודשים`. במקום השלישי, עם 23% מהקולות מדורגת התשובה `מעל שלושה חודשים`. רק רבע מהגולשים סבורים שניתן להתכונן לבחינה ביעילות בזמן של עד חודש.

תשובות אלה מלמדות על כך שבחינת ה-®GMAT נתפסת בעיני רוב הגולשים כבחינה שאין להקל בה ראש ואשר מחייבת הכנה ממושכת. מסקנה זו מקבלת משנה לאור העובדה שחלק ניכר מהגולשים זקוקים רק לציון הכמותי של הבחינה ומתכוננים, בהתאם, רק לחלק זה.

להלן תוצאות הסקר:

מהו פרק הזמן האופטימלי להתכוננות לבחינת ג'ימט?
עד שבוע 7%
שבוע עד שבועיים 4%
שבועיים עד חודש 13%
חודש עד חודשיים 28%
חודשיים עד שלושה חודשים        25%
מעל שלושה חודשים                   23%

 

צוות קידום ®GMAT מודה לכל הגולשים שהצביעו בסקר. נמשיך לעדכן אתכם בתוצאות הסקרים הבאים ובכל התפתחות חדשה בעולם ה-®GMAT וה-MBA בארץ ובחו"ל.

סקרים נוספים:

רוצה לשמוע עוד על GMAT?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין
סגור
a
X