רוצה לשמוע עוד על GMAT?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

®GMAT מנבא הצלחה בלימודי MBA?

תוצאות סקר הגולשים האם בחינת ה-®GMAT  היא מדד טוב לניבוי הצלחה בלימודי MBA

במהלך הסקר, נשאלו גולשי האתר האם, לדעתם, בחינת ה-®GMAT היא מדד טוב לניבוי הצלחה בלימודי MBA.  

רוב הגולשים (55%) סבורים שהתשובה היא שלילית, כלומר שהבחינה אינה מדד טוב לניבוי הצלחה בלימודי MBA.

כרבע מהגולשים (23%) סבורים ההיפך, וענו בחיוב על השאלה.

22% מהגולשים סבורים שבחינת ה-®GMAT היא מדד טוב לניבוי לימודי MBA בחו"ל בלבד.

התמונה המצטיירת מהסקר עגומה למדי: מחד, מוסדות לימוד הדורשים ציון ®GMAT כחלק מתנאי הקבלה מבוקשים יותר ונתפסים כטובים ויוקרתיים יותר ממוסדות שאינם דורשים ציון ®GMAT. מאידך, רוב הגולשים חולקים על עמדת אותם מוסדות שאליהם הם מנסים להתקבל לגבי בחינת ה-®GMAT - אותו מדד קבלה שקיומו בתכנית MBA גורם להם לרצות ללמוד בה.    

להלן תוצאות הסקר:

האם בחינת ה-®GMAT היא מדד טוב לניבוי הצלחה בלימודי MBA?
כן 23%
רק ללימודים בחוץ לארץ 22%
לא 55%

צוות קידום ®GMAT מודה לכל הגולשים שהצביעו בסקר. נמשיך לעדכן אתכם בתוצאות הסקרים הבאים ובכל התפתחות חדשה בעולם ה-®GMAT וה-MBA בארץ ובחו"ל.

סקרים נוספים:

רוצה לשמוע עוד על GMAT?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין
סגור
a
X