כשרוצים להצליח הולכים על בטוח! לפרטים:
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

משמעות ציון הפסיכומטרי

ציוני פסיכומטרי יכולים לנוע בין 200 ל-800 נקודות והוא יחסי לאוכלוסיית הנבחנים, כלומר שהוא מחושב לא רק כאחוז שאלות שעניתם עליהם נכון או לא בבחינה עצמה, אלא גם ביחס לשאר הציונים של כל הנבחנים באותו מועד פסיכומטרי ואף במועדים אחרים. כל ציון פסיכומטרי מורכב משלושה ציוני ביניים בכל אחד מהתחומים (חלק כמותי, חלק מילולי וחלק האנגלית), שנעים בין 50 ל-150 נקודות ומרכיבים את ציון הפסיכומטרי הכולל.

בעקבות הרפורמה בפסיכומטרי, החל ממועד אוקטובר 2012 שונתה צורת חישוב הציון וכעת לכל נבחן ניתנים שני ציונים כלליים נוספים מלבד הציון הכללי הניתן, כך שלמעשה תקבלו שלושה ציונים: ציון כללי "רגיל", ציון בדגש כמותי וציון בדגש מילולי. הציונים מחושבים בצורה הבאה:

הציונים החדשים לאחר השינוי בפסיכומטרי

ציוני פסיכומטרי בעקבות הרפורמה בפסיכומטרי משקלי הציון
ציון כמותי ציון מילולי ציון אנגלית
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי 60% 20% 20%
ציון פסיכומטרי בדגש מילולי 20% 60% 20%
ציון פסיכומטרי כללי רגיל  40% 40% 20%

גם אם אינכם מצטיינים בחשבון, תבחינו מיד כי סך הנקודות של שלושת התחומים אינו מגיע ל-800 נקודות. הסיבה לכך היא שהציון הפסיכומטרי הוא יחסי - כלומר, מספר הנקודות שתקבלו על כל שאלה אינו קבוע ומושפע ממספר הנקודות שיקבלו הנבחנים הנוספים שפתרו את הבחינה במועד שלכם ובמועדים קודמים.

ציוני פסיכומטרי

חישוב ציוני הפסיכומטרי כיום

חישוב הציון באופן יחסי יוצר מצב שבו ככל שהציון גבוה או נמוך יותר, כך יהיו פחות נבחנים שיקבלו אותו. כ-70% מהנבחנים נמצאים בטווח האמצע של הציונים - ציון פסיכומטרי ממוצע נע באזור ה-540. כ-30% מהאוכלוסייה (1 מכל 4 נבחנים בקירוב) נמצאים בטווח העליון של הציונים - מעל ל-600 נקודות, וכ-5% מהאוכלוסייה (אחד מכל 20 נבחנים בקירוב) מקבלים ציון שהוא מעל 700 נקודות.
 
מכיוון שהתהליך לקביעת הציון מורכב יחסית, זמן ההמתנה שתצטרכו להמתין עד לקבלת הציון יכול להתארך עד ל-45 ימים מיום המבחן. ציוני הפסיכומטרי של הנבחנים מגיעים באופן אוטומטי לכל האוניברסיטאות, ובעת ההרשמה לבחינה ניתן גם לבקש לשלוח את הציונים למוסדות אקדמיים נוספים. במקביל, נשלח הציון גם אל הנבחן. ניתן לראות את הציונים גם באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 
ציוני הפסיכומטרי תקפים  ל-7 שנים ובחלק מהאוניברסיטאות גם לכל החיים

ציון פסיכומטרי - הציון היחסי 

משמעותה של שיטת החישוב היחסית של הציון הפסיכומטרי, היא שאין ניקוד קבוע עבור מספר תשובות נכונות ולא נכונות. הניקוד הכללי נקבע לאחר שמשווים בין הציונים של כלל הנבחנים באותו מועד, ולציונים ממועדים קודמים. מכאן, שציון פסיכומטרי באופן כללי אינו מושפע מכך שמועד מסוים היה קשה או קל במיוחד ובנוסף - גם אין השפעה של אוכלוסיית הנבחנים באותו מועד על ציון של נבחן יחיד.

אם נרצה לתמצת זאת בשפה פשוטה יותר, ניתן לומר שהטיעונים כי: "היה מועד ממש קשה" או "כל מי שישבו איתי בכיתה היו גאונים", אינם תקפים לציון גבוה או נמוך, וזאת כיוון ששיטת החישוב של הציון  מתקנת את המצבים הללו, ובאופן כללי ציוני הפסיכומטרי אינם מושפעים מהם.
 
שיטת החישוב היחסית של ציון פסיכומטרי משרתת נאמנה את מטרתו של המבחן, מכיוון שהיא יוצרת מצב שלפיו אחוז קטן וקבוע מהמועמדים ללימודים אקדמיים מקבל ציונים בטווחים מסוימים. ציון יחסי מאפשר לפקולטות המובילות והמבוקשות ביותר לעשות סינון בצורה מדויקת וביתר קלות, ולקבל מועמדים בעלי ציון מסוים על בסיס כמות המקומות הפנויים – והמועטים בדרך כלל – הקיימים בהן.
 

 

כשרוצים להצליח הולכים על בטוח! לפרטים:
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין
סגור
X