מילולי (1/9)
כמותי (1/9)
אנגלית (1/5)

הבחינה הפסיכומטרית שונה מרוב המבחנים שפגשתם עד כה. בסימולציה תקבלו טעימה קטנה מהאופן בו נראה המבחן הפסיכומטרי, סוגי השאלות שתפגשו בבחינה והקצב הדרוש לפתרון השאלות.

אורך הסימולציה הוא 20 דקות והיא כוללת 23 שאלות מכל תחומי הבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, יש לבחור בתשובה הנכונה ביותר.

לפני שמתחילים, אנחנו ממליצים לכן לבחור חדר שקט, לפנות את הזמן הנדרש ולדאוג ל:

דף טיוטה ועפרון – בלי מחשבון ומילון
לנטרל הפרעות
להיות רגועים

יש לציין - הציון במבחן אינו משקף בהכרח את הציון שתקבלו במבחן הפסיכומטרי, התרגול וההדרכה יובילו אתכם להתמודדות עם השאלות בצורה יעילה ואופטימלית עבורכם ככל שתתקדמו בתהליך ההכנה לבחינה.

ברוכים הבאים לסימולציה הראשונה שלכם!

קודם כל, לנשום רגע😅 הציון בסימולציה זו אינו משקף בהכרח את הציון שתקבלו במבחן הפסיכומטרי!
אז מה כן יהיה לנו פה? טעימה קטנה מהאופן בו נראה המבחן הפסיכומטרי, סוגי השאלות בבחינה והקצב הדרוש לפתרון השאלות. הסימולציה כוללת שאלות מכל תחומי הבחינה: מילולי, כמותי ואנגלית. אורכה הוא 20 דקות ועבור כל שאלה יש לבחור בתשובה הנכונה ביותר.
  נשמע פשוט, לא?
מעולה. אז רגע לפני שמתחילים נשמח שתזינו את פרטיכם כדי שבתום הסימולציה נוכל לשלוח לכם את הציון ב-SMS:

האם בכוונתך לגשת לבחינה הפסיכומטרית בשנה הקרובה?

אני רוצה תוכן שיווקי שישתלם לי

זעיר : גודל

מרהיב : מראֶה

חרישי : קול

בנוי : תוכנית

עליז : שמחה

מושעה : מודח

מזדרז : מקדים

מתוודע : מְספר

מתקנא : מפרגן

מתארח : מתגורר

התבייש : הלבין את פניו

התאפק : כבש את יצרו

התייאש : ריפה את ידיו

התעקש : הקשה את לבו

התעלם : טמן ראשו בחול

________ זרם הניאו-קלאסי באמנות, שעלה בצרפת של סוף המאה ה-19 ________, בספרד של אותה תקופה פרח הזרם הרומנטי, שעסק ________ ובפרט ________.

אף שה- / טיפל בנושאים מהמיתולוגיה הקלאסית / בדמויות הירואיות / כאלו מן העבר

בדומה ל- / ותיאר גיבורים נטולי רגשות / בעולמן הפנימי של הדמויות / בסבל ובחולשה

בדומה ל- / והשתמש במשטחי צבע חלקים / במעברים בין צבעים / שם דגש במשיכות מכחול חזקות

בניגוד ל- / ושר שיר הלל לכוח ולגבורה / דווקא בסבל ובחולשה / באלו הנובעים מקשיי המלחמה

אילולא היה ________ ביציאה מדירתו היום בבוקר והיה יוצא בזמן כפי שהוא נוהג לעשות בדרך כלל, שכן כולם יודעים שאיתי הוא טיפוס ________, הוא היה יכול להיתקע במעלית כפי שקרה לעידן, שלרוב יוצא מביתו ________ איתי, אך היום יצא ________.

מדייק / דייקן מטבעו / אחרי / אחריו

מתעכב / דייקן מטבעו / לאחר / מספר דקות לפניו

מדייק / דייקן מטבעו / מוקדם ומקדים את / מספר דקות לפניו

מתעכב / מפוזר ובעל נטייה לאחר לכל מקום / לפני / מאוחר ממנו

השתילים בחצרו של יוסף הצהיבו. יוסף סבור שהדבר קרה משום שלא השקה אותם לפי ההוראות. איזה מהמשפטים האלה מחזק את מסקנתו של יוסף?

יוסף רכש לפני שנה את הבית והחצר מיעקב

יוסף לא זיבל את האדמה בחצרו במשך השנתיים האחרונות

מזג-האוויר בחודש האחרון לא היה רגיל לעונה זו של השנה

השתילים בחצרו של יוסף רגישים במיוחד לעודף מים

איילת, בתיה וגלית יושבות במסעדה. ידוע כי אחת מהן שותה קפה, האחרת שותה שוקו והשלישית שותה מים.
נתונות שתי טענות:
א. איילת שותה קפה.
ב. בתיה שותה שוקו.
ידוע כי רק טענה אחת מתוך השתיים נכונה. מה אפשרי אך אינו הכרחי?

איילת שותה מים

בתיה שותה קפה

גלית שותה מים

איילת לא שותה שוקו

גילם של ששת החלילים שנתגלו לפני עשור באתר הארכיאולוגי "ג'יהאו" בסין עולה על 9,000 שנים, והם כלֵי הנגינה העתיקים ביותר שנמצאו אי-פעם. עם זאת, עד לאחרונה הארכיאולוגים שמצאו את החלילים פרסמו את תוצאות מחקרם רק בארצם והתקשו להשיג תקציב להמשך המחקר באתר. סביר כי כעת, כשחוקר אמריקאי ששיתף עמם פעולה הצליח לפרסם את המחקר בכתב עת מדעי בתפוצה כלל עולמית, יגייסו בנקל את הכספים הדרושים לחשיפת יתר הסודות האצורים באתר הארכיאולוגי שעד כה רק חמישה אחוזים ממנו נחקרו.
איזו מהטענות הבאות משתמעת מהפסקה שלעיל?

החוקר האמריקאי ניאות לשתף פעולה עם הארכיאולוגים הסינים רק בשל גילם המופלג של החלילים

חשיפת תוצאות מחקר לקהילה המדעית הבין לאומית מקלה על השגת תקציבים למחקרים נוספים בנושא

הארכיאולוגים שמצאו את החלילים פרסמו את ממצאיהם רק בסין משום שהתקשו לגייס די כסף לפרסום בתפוצה כלל עולמית

סביר שבאתר "ג'יהאו" יש ממצאים נדירים נוספים, אך לא סביר שיצליחו לחשוף אותם בקרוב

עידן טוען ששום אדם אינו צנוע אלא אם כן הוא חרוץ.
טל הביא לעידן דוגמה לאדם שסותר את טענתו.
מי מהבאים יכול להיות האדם שטל הביא כדוגמה?

אריק שהוא צנוע וחרוץ

בני שאינו צנוע אך חרוץ

גולן שהוא צנוע ולא חרוץ

דוד שאינו צנוע ואינו חרוץ

x ו- y הם מספרים ראשוניים השונים מ-2.
איזה מן הביטויים הבאים הוא בהכרח מספר שלם?

$$x-y \over 2$$

$$x \over y$$

$$x+y \over 4$$

$$x*y \over x+2$$

מה מהבאים נכון בהכרח?

מקבילית שזוויותיה ישרות היא מלבן

מקבילית שזוויותיה ישרות היא מעוין

מקבילית שכל צלעותיה שוות היא ריבוע

מרובע שכל זוויותיו שוות הוא ריבוע

אוטובוס נסע במסלול שאורכו n ק"מ במהירות של m קמ"ש.
כמה שעות נמשכה נסיעתו של האוטובוס?

$$1 \over m$$

$$m \over n$$

$$n \over m$$

$$n*m$$

נתון: $$|x-2|=2-x$$
מה מהבאים נכון בהכרח?

2 ≤ x

x = 2

x ≤ 2

-2 ≤ x ≤ 2

נפח קובייה כפול משטח הפנים שלה.
מה אורך מקצועה?

5

6

8

12

25% מ-A הם 15% מ-B.
כמה אחוזים מהווה A מ-B?

8.75%

60%

87.5%

600%

$${m^{-(n-m)}\over n^{n-m}} = ?$$ , (n, m ≠ 0)

$$1$$

$$m^n \over n^m$$

$$(mn)^{m-n}$$

$$m^n*n^m$$

מעגל מונח על מרובע כך ששתי הצורות משיקות בנקודות A ו-B, כבסרטוט.
מה מהבאים נכון בהכרח?

AB הוא קוטר

קוטר > AB

היקף המעגל > 3AB

3AB > היקף המעגל

בכפית מלאה בשמרי אפייה יש 100,000,000 תאי שמרים.
אורכו של כל תא הוא 5 · 10-6 מטרים.
מהו אורכם הכולל בקילומטרים של תאי השמרים בכפית?

50

5

0.5

0.05

While taking medications, it is highly recommended not to __________ heavy machinery.

anger

operate

confront

persuade

Spiders, humans and whales have eight, two and zero legs __________.

respectedly

expectedly

respectively

expensively

Pebbles are formed as rocks are __________ worn away by water, thus becoming increasingly smooth.

gradually

separately

defensively

mutually

Albert Einstein is considered the greatest physicist of the twentieth century, and one of the greatest of all time.

In the twentieth century, Albert Einstein was considered the greatest physicist of all time.

Physicists considered Albert Einstein to be a great scientist during the 20th century.

The twentieth century was considered the greatest time for Albert Einstein to be a physicist.

Albert Einstein, one of the greatest physicists of all time, was certainly considered the greatest physicist of the twentieth century.

If bodily states did not follow perception, the latter would be purely cognitive in form, without any emotional warmth.

Bodily states are purely cognitive processes, without emotional warmth.

Perception is an emotional state, devoid of cognitive forms.

Perception without ensuing bodily states is purely cognitive and unemotional.

Cognition has no emotional warmth if it does not follow perception.

סיימתם את הסימולציה!
היה מאתגר, נכון? בקרוב נשלח לכם את הציון בהודעת SMS.
בינתיים אנחנו מציעים לכם להמשיך לטייל באתר ולקבל פרטים נוספים על הבחינה הפסיכומטרית. לא קיבלתי את הציון
נגמר הזמן!
בתרגול נכון תוכלו להגיע לכל השאלות בזמן הקצוב!
בקרוב נשלח לכם את הציון בהודעת SMS, בינתיים אנחנו מציעים לכם להמשיך לטייל באתר.
לא קיבלתי את הציון

קידום

ציונך המשוער בין לבין

מתחילים
יאללה, מתחילים!
** חשוב לזכור ** על מנת לדמות כמה שיותר את תנאי הבחינה האמיתיים, אנו ממליצים לנטרל הפרעות, להיות רגועים והכי חשוב, להכין דף טיוטה ועיפרון - בלי מחשבון ומילון!
הקודם
הבא
סיימתי!