רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

הרפורמה בפסיכומטרי

השינויים והרפורמה בפסיכומטרי - כל מה שרצית לדעת

החל ממועד אוקטובר 2012 נכנסה לתוקף הרפורמה בפסיכומטרי, הרפורמה המשמעותית ביותר מאז תחילתו של המבחן בשנת 1981. הרפורמה כוללת סדרה של שינויים - הן במבנה המבחן והן באופן חישוב הציונים. מטרת השינויים בפסיכומטרי היא לחזק את הקשר שבין המטלות המופיעות בבחינה לכישורים הנדרשים במסגרת הלימודים האקדמיים. 

ב-1 בינואר 2018 תחל רפורמה נוספת במועדי הבחינה הפסיכומטרית ויעדיה הן שוויון במספר מועדי הבחינה לאוכלוסיות הנבחנים המרכזיות (עברית, דוברי ערבית ונבחנים בתנאים מותאמים) והנגשת כל מועדי הבחינה לכלל הנבחנים ללא הגבלה. 

 

עיקרי הרפורמה החדשה-

  1. המבחן הפסיכומטרי יתקיים בכל  שנה בארבעה מועדים: מרץ/אפריל; יולי; ספטמבר; דצמבר (מועד פברואר בוטל).
  2. הבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית ובשפה הערבית תתקיים בכל ארבעת המועדים.
  3. הבחינה הפסיכומטרית ובחינות אמי"ר ויע"ל יתקיימו בכל ארבעת המועדים גם בתנאים מותאמים.
  4. בשלוש הבחינות הללו אפשר יהיה להיבחן במועדים עוקבים ללא הגבלה.
  5. הבחינה הפסיכומטרית בשפות: רוסית, צרפתית, והנוסח המשולב, תתקיים במועדי מרץ/אפריל ויולי, בתנאים רגילים ומותאמים ואפשר יהיה להיבחן בהן גם במועדים עוקבים.
  6. הבחינה הפסיכומטרית בשפה הספרדית תתקיים במועד יולי בלבד.
  7. בחינה פסיכומטרית בשפות נוספות תתקיים בהתאם לצורך ולמספר הנבחנים הצפוי.

 

מועדי הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל (בתנאים רגילים ובתנאים מותאמים) החל מינואר 2018, לפי שפת הבחינה

 

דצמבר

ספטמבר

יולי

מרץ/אפריל

שפת הבחינה

+

+

+

+

עברית

+

+

+

+

ערבית

 

 

+

+

רוסית

 

 

+

+

צרפתית

 

 

+

+

נוסח משולב

 

 

+

 

ספרדית

 

 

הרפורמה בפסיכומטרי היא חלק מרפורמה רחבה יותר, הנקראת "ישראל עולה כיתה", שהוביל משרד החינוך. משמעות הרפרומה היא שינוי לא רק בהרכב הבחינה עצמה, אלא גם במשקלה של הבחינה ככרטיס הכניסה ללימודים אקדמאיים. המטרה היא להפחית במשקלו של הפסיכומטרי כחלק מסך הפרמטרים הנדרשים לקבלה לתואר ראשון. בפעול, השינויים שהוכרזו ברפורמת "ישראל עולה כיתה", ייושמו במלואם רק בעוד כמה שנים, ובכל מקרה הם לא מבטלים את הצורך בבחינה או בקורסי הכנה אליה, וזאת משום שהשינויים ייטיבו ככל הנראה רק עם כ-8%-10% מכלל הנבחנים.

מחלקת המחקר והפיתוח של קבוצת קידום ריכזה עבורכם כאן את כל השאלות והתשובות שאתם יכולים להעלות על דעתכם לגבי השינויים בפסיכומטרי ולגבי הבחינה החדשה: מהי מטרת הרפורמה בפסיכומטרי? מהם השינויים במבחן? איך מחשבים את ציוני המבחן החדש? ואת כל הפרטים על מטלת החיבור ועל הפרק המילולי החדש

לכניסה לפורום - לחצו כאן.

החל ממועד אוקטובר 2012 לכל נבחן מחושבים שני ציונים כלליים נוספים מלבד הציון הכללי הניתן כיום (ללא שינוי בבחינה עצמה).

הציונים החדשים לאחר השינוי בפסיכומטרי

ציוני פסיכומטרי בעקבות הרפורמה בפסיכומטרי משקלי הציון
ציון כמותי ציון מילולי ציון אנגלית
ציון פסיכומטרי כללי רגיל  40% 40% 20%
ציון פסיכומטרי בדגש מילולי 20% 60% 20%
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי 60% 20% 20%
 

באפריל 2012, כחצי שנה לפני כניסת הרפורמה לתוקף, פירסם המרכז הארצי לבחינות והערכה הסבר מדויק ודוגמאות ספציפיות לגבי המתכונת החדשה בה נכתב המבחן הפסיכומטרי.

המרכז הארצי פירסם פרקים חדשים לדוגמא והעביר את החומר החדש בצורה מסודרת לחברת קידום. החל מיולי 2012, פירסם המרכז הארצי מעין חוברת הדרכה, עם הסברים מפורטים על המתכונת החדשה בכל השפות.

באוקטובר 2012 יצא לפועל המתכונת החדשה ומבחן הפסיכומטרי שונה לעד.בהתאם להנחיות המרכז הארצי ומשרד החינוך, כל הנבחנים בבחינה עד מועד יולי 2012 עבורו את הבחינה במתכונת הישנה והמתכונת החדשה החלה ממועד באוקטובר 2012.

נושאים נוספים שיעניינו אותך:

X