רוצה לשמוע עוד על השלמת בגרויות?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

פתרון בגרויות בפיזיקה

אנחנו בקידום בגרויות מאמינים כי בכדי להגיע מוכנים בצורה האופטימלית לבחינת הבגרות, חלק מהותי מהלימוד לקראת המבחן הוא התרגול וביצוע מבחנים משנים קודמות ובדיקת הפתרונות. כאן תוכלו למצוא את המבחנים שנכתבו עבור הבגרות בפיזיקה משנים קודמות, וגם אם הרגע סיימתם את הבגרות בפיזיקה, תוכלו למצוא פה את הפתרון למבחן שבו נבחנתם.​

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2022

31.5.22 |  שאלון 36382 - בגרות במעבדת חקר | פתרון

21.6.22 | שאלון 36282 - בגרות בקרינה וחומרפתרון

21.6.22 | שאלון 36371 - בגרות בחשמלפתרון

21.6.22 | שאלון 36361 - בגרות במכניקהפתרון

+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2021 

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
29.6.21 בגרות בחשמל 36371 פתרון
29.6.21 בגרות במכניקה 36361 פתרון
29.6.21 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון
29.6.21 בגרות במעבדת חקר 36382 פתרון

 

+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2020 

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
25.6.20 בגרות בחשמל 36371 פתרון
25.6.20 בגרות במכניקה 36361 פתרון
25.6.20 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון

 

+

 

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2019

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
7.5.19

שאלון חקר 15%

36382 פתרון
27.5.19 בגרות בחשמל 36371 פתרון
27.5.19 בגרות במכניקה 36361 פתרון
27.5.19 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון
+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2018

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
4.07.18

קרינה וחומר

36003 פתרון
4.07.18 קרינה וחומר - עולם חדש 36282 פתרון
4.07.18 מעבדת חקר 917555-36382 פתרון
5.07.18 חשמל ומגנטיות - עולם ישן 36002 פתרון
5.07.18 חשמל ומגנטיות - עולם חדש 36371 פתרון
5.07.18 מכניקה 36201 פתרון
5.07.18 מכניקה - עולם חדש 36361 פתרון
+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2017

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
12.06.17

חשמל

36002 פתרון
12.06.17 מכניקה 36201 פתרון
12.06.17 קרינה וחומר 36003 פתרון
12.06.17 מעבדת חקר 917555 פתרון
+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2016

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
07.06.2016

שאלון בגרות בפיזיקה (חלק 1)

שאלון בגרות בפיזיקה (חלק 2)

917555 פתרון בגרות בפיזיקה
27.06.2016 שאלון בגרות בפיזיקה חשמל 36002 פתרון בגרות בפיזיקה חשמל
27.06.2016 שאלון בגרות בפיזיקה מכניקה אופטיקה וגלים 36201 פתרון בגרות בפיזיקה מכניקה אופטיקה וגלים
27.06.2016 שאלון בגרות בפיזיקה קרינה וחומר 36003 פתרון בגרות בפיזיקה קרינה וחומר
+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2015

+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2014

מועד הבחינה שאלון פתרון
קיץ 2014 שאלון בגרות בפיזיקה - מכניקה פתרון בגרות בפיזיקה - מכניקה
קיץ 2014 שאלון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2014 שאלון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר
קיץ 2014 שאלון בגרות בפיזיקה - חקר מעבדה פתרון בגרות בפיזיקה - שאלון חקר מעבדה
+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2013

מועד הבחינה פתרון
קיץ 2013 פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2013 פתרון בגרות בפיזיקה - מכניקה אופטיקה וגלים
קיץ 2013 פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר
קיץ 2013 פתרון בגרות בפיזיקה - שאלון חקר מעבדה
+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2012

מועד הבחינה פתרון
קיץ 2012 פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2012 פתרון בגרות בפיזיקה - מכניקה אופטיקה וגלים
קיץ 2012 פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר
קיץ 2012 פתרון בגרות בפיזיקה - שאלון חקר מעבדה
+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2011

מועד הבחינה פתרון
קיץ 2011 פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2011 פתרון בגרות בפיזיקה - מכניקה אופטיקה וגלים
קיץ 2011 פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר
קיץ 2011 פתרון בגרות בפיזיקה - שאלון חקר מעבדה
+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2010

מועד הבחינה פתרון
קיץ 2010 פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2010 פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר
+

פתרונות הבגרות בפיזיקה - קיץ 2009

מועד הבחינה פתרון
קיץ 2009 פתרון בגרות בפיזיקה - חשמל ומגנטיות
קיץ 2009 פתרון בגרות בפיזיקה - מכניקה אופטיקה וגלים
קיץ 2009 פתרון בגרות בפיזיקה - קרינה וחומר

 

סיימתם את הבגרות בפיזיקה? או שאתם אולי לומדים לקראת המועד הקרוב? חשוב מאד לעבור על הבחינות השונות ולתחקר אותן. הפתרונות שאנחנו מעלים יכולים לשמש אותכם ככלי לבחון איך הלך לכם בבחינה או למה לצפות במועד הקרוב של הבגרות בפיזיקה. 

ציון הבגרויות שלכם מושפע באופן ישיר מכמות ההשקעה בתהליך הלמידה לקראת בחינות הבגרות, ובכדי להגיע מוכנים לבגרויות עצמן, הכרחי לעבור על מבחנים משנים קודמות ולבצע סימולציות של המבחנים בכדי להפחית את אפקט ההפתעה שעלול להיווצר בעת ההגעה לבחינה עצמה.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך:

+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2020

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
25.6.20 בגרות בחשמל 36371 פתרון
25.6.20 בגרות במכניקה 36361 פתרון
25.6.20 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון

 

 

 

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2020 

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
25.6.20 בגרות בחשמל 36371 פתרון
25.6.20 בגרות במכניקה 36361 פתרון
25.6.20 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון

 

+

פתרון בגרות בפיזיקה - קיץ 2020 

תאריך הבחינה שאלון מספר שאלון פתרון
25.6.20 בגרות בחשמל 36371 פתרון
25.6.20 בגרות במכניקה 36361 פתרון
25.6.20 בגרות בקרינה וחומר 36282 פתרון

 

X