picframe
אופיר פיזיצקי - מורה לפסיכומטרי קידום

אופיר פיזיצקי

אופיר פיזיצקי - מורה לפסיכומטרי קידום
מלמד בקידום משנת 2019 מורה לפסיכומטרי, מעורב במחקר והפיתוח וכתיבת שאלות. מעורב בפרוייקטים חברתיים בקידום
אופיר פיזיצקי - מורה לפסיכומטרי קידום
סטודנט שנה ב' להנדסת חשמל וביולוגיה
אופיר פיזיצקי - מורה לפסיכומטרי קידום
חובב גלישה וטיולים, שחמט, ספרים וכדורגל