רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

שינויים במבחן הפסיכומטרי

במסגרת הרפורמה החדשה בפסיכומטרי, החל מאוקטובר 2012 התווספה לבחינה מטלת כתיבה האורכת 30 דקות. מתוך רצון שלא להאריך את הבחינה, הוחלט לקצר את פרקי הבחינה הסגורים. שימו לב! תוספת מטלת הכתיבה משמעותה שאתם נדרשים להכין עצמכם לבחינה עם יותר חלקים, אך לא עם יותר זמן. תוספת החלק החדש תקוזז מזמן הפרקים האחרים בצרה הבאה:
הזמן לפתרון פרק בחינה סגור יעמוד על 20 דקות (ולא 25 דקות כפי שהיה נהוג).
פרקי הבחינה הסגורים יקוצרו, כך שמסגרת הזמנים החדשה תתאים לכמות השאלות בפרק.

 

מהם השינויים בפסיכומטרי שגרמו ליצירת מבחן פסיכומטרי חדש?

שינויים בפרקים הכמותיים במבחן הפסיכומטרי

המיומנויות הנבחנות במסגרת תחום החשיבה הכמותית במבחן הפסיכומטרי יוותרו ללא שינוי גם במבנה הבחינה החדש.
שינוי יחיד הינו הורדת שאלות מסוג "השוואה כמותית". במתכונת הבחינה הנוכחית הופיעו בין 5 ל-6 שאלות מסוג זה, מתוך 25 השאלות שבכל פרק. שאלות אלו יורדו במתכונת הבחינה שלאחר הרפורמה, ובהתאם תקוצר כמות השאלות הכוללת בפרק. המשמעות היא שאתם עדיין נדרשים לדעת את החומר כמו שצריךף על מנת לפתור אותו במסגרת הזמן הנדרשת לפרק, שכעת יעמוד על 20 דקות בלבד.

שינויים בפרקי האנגלית במבחן הפסיכומטרי

בפרק זה של המבחן הפסיכומטרי השינויים הם מועטים. אין כל שינוי בסוגי השאלות, כך שהנושאים שייכללו בפרק האנגלית הם: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
מסגרת הזמנים בכל פרק תקוצר ב-5 דקות (ותעמוד על 25 דקות לאחר הרפורמה), ולפיכך תצומצם כמות השאלות מכל סוג

הוספת מטלת כתיבה למבחן הפסיכומטרי

השינוי המפורסם ביותר בפסיכומטרי במתכונת החדשה של הבחינה הוא הפרק החדש שהתווסף. מטרת שינוי זה היא לבחון את רמת העברית שלכם, בקריאה, הבנה וכתיבה. לפרק יוקצו 30 דקות, שבמהלכם תדרשו לקרוא קטע קריאה בעברית ולכתוב עליו חיבור קצר, בין כ-20-30 שורות, המתייחס לנושא שהופיעה בקטע הקריאה שניתן לכם. 

השינוי מתבטא לא רק בהכנסת הפרק אלא גם באופן הבדיקה. את החלק הזה ייבדוק 2 מעריכים לפי 2 קריטריונים: צורה ותוכן.

צורה - משמע, צורת הכתיבה והלשון בה כתוב המלל.

תוכן - משמע, תוכן הדברים שנכתבתם בפרק. 

בקריטריון הצורה ייבחנו סגנון הכתיבה, רהיטות, רציפות הכתיבה ואופן הזרימה והקריאות של הטקסט באופן כללי. בקריטריון התוכן ייבחנו אופן הצגת הטיעון באופן מבוסס, משורשר ולוגי, צורת ההתייחסות לטקסט הקריאה, חשיבה מאורגנת ומסודרת וכדומה. שימו לב! השינוי כאן הוא שבניגוד לשאר חלקי הפסיכומטרי, אתם לא יכולים לסמן "סתם" תשובה ולקוות שצדקתם, אלא לתת את התשובה הטובה ביותר שניתן.  החיבור יהווה כרבע מהציון המילולי של הבחינה ולא יהיה ניתן להפרידו מהפרק המילולי.

לקריאה נוספת על קורס פסיכומטרי בקידום.

 

 

 

 

X