רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

הפרק המילולי החדש

השינויים שבוצעו בתחום החשיבה המילולית בפסיכומטרי הינם בעלי ההיקף הגדול ביותר מבין כלל תחומי הבחינה.
לבחינה התווספה מטלת חיבור שמהווה 25% מהציון בתחום החשיבה המילולית. פרט לשינוי זה בוצעו שינויים גם במבנה הפרקים הסגורים.

מה יורד מהפרקים לאחר הרפורמה בפסיכומטרי?

השינויים בחלק זה מתבטאים בשני נושאים:

שאלות מילים וביטויים - בבחינה במתכונת הישנה הופיעו בכל פרק 4 שאלות אשר בחנו במישרין הכרות עם מילים וביטויים.
שאלות החלפת אותיות - בבחינה במתכונת הישנה הופיעו בכל פרק 4 שאלות מסוג החלפת אותיות (פטל), אשר הצריכו שליפת אוצר מילים מתוך הקשר נתון.

מה נשאר בפרקים לאחר הרפורמה בפסיכומטרי?

אנלוגיות - שאלות אשר בוחנות יכולת לנסח קשר בין משמעויותיהם של צמדי מילים ובהתאמה לבחור צמד מילים בתשובות המקיים קשר דומה.
שאלות השלמת משפטים - שאלות בהן נבחנת היכולת לאתר משפטים היוצרים היגיון פנימי תקין בין כל חלקי המשפט.
שאלות היגיון - שאלות בהן נבחנת יכולת הסקת מסקנות מנתונים וזיהוי סתירות בין טענות.
שאלות הבנת הנקרא - חלק הכולל קריאת טקסט אחד (או שניים קצרים) ומענה על שאלות בעקבות הקטע.

מדוע הוחלט על מבנה זה?

בעבר התמקדו הפרקים המילוליים בבחינת עושר לשוני ומיומנויות הבנה והסקה. מטרת השינוי היא לתת דגש רב יותר מבעבר ליכולת הבנת הנקרא, ולצמצם את הדגש שניתן לעושר הלשוני.
סיבה אחת שהובילה לשינוי היא העובדה כי מידת הרלוונטיות של מטלות הבנת הנקרא (כמו גם של הבעה בכתב המתווספת לבחינה) להצלחה בלימודים האקדמיים גבוהה הרבה יותר מזו של מטלות הבוחנות עושר לשוני. זאת מפני שברוב חוגי הלימוד נדרשים הסטודנטים לקרוא מאמרים וספרי לימוד ואף להגיש עבודות כתובות.
סיבה נוספת לשינוי היא הרצון לצמצם את הזמן המוקדש לטובת העשרת אוצר המילים כחלק מההכנה לבחינה. במתכונת הבחינה שלפני הרפורמה כחצי מהפרק המילולי דרש הכרות עם אוצר מילים עשיר. לפיכך, רבים מהנבחנים הקדישו זמן רב מהכנתם המקדימה להעשרת אוצר המילים. עובדה זו זכתה לביקורות רבות לאורך השנים, ולכן סביר כי השינוי במבנה הפרק המילולי בפסיכומטרי נעשה גם כדי להפחית ביקורת זו.

האם ניתן לוותר על לימוד מילים בעברית?

לא באופן גורף (!). שאלות האנלוגיות משלבות לעתים אוצר מילים נפוץ פחות שהכרות עימו נדרשת לטובת מענה על השאלות. אוצר מילים מורכב יותר עשוי גם להופיע בשאלות השלמת משפטים וכחלק מטקסט בהבנת הנקרא. בנוסף, אחד הפרמטרים המשפיעים על הציון במטלת הכתיבה הינו עושר לשוני.

נושאים נוספים שעשויים לענין אותך בקידום:

 

X