picframe

משה גלילי

בן 36 מרחובות

מלמד בקידום משנת 2005
בוגר תואר בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ת"א תלמיד מחקר במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון ב"ש
מדריך בכיר ומנהל תחום בגרויות
מורה לבגרות במתמטיקה וגאוגרפיה ומדריך לפסיכומטרי