רוצה לשמוע עוד על השלמת בגרויות?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

פתרון בגרויות אנגלית

ריכזנו עבורכם את השאלונים והפתרונות לבגרות באנגלית בכדי שתוכלו להתכונן עם החומר הרלוונטי ביותר לקראת הבגרות באנגלית, וכמובן אם סיימתם את הבחינה, תוכלו לראות גם את הפתרון המוצע על ידי צוות המורים של קידום בגרויות.

פתרון בגרות באנגלית מועד ב', קיץ 2022

30.6.22 | שאלון A | פתרון 16381

30.6.22שאלון B | פתרון 16384 

30.6.22שאלון C | פתרון 16382

30.6.22שאלון D | פתרון 16484

30.6.22שאלון E | פתרון 16481

30.6.22שאלון F | פתרון 16584

30.6.22שאלון G | פתרון 16582
 

פתרון בגרות באנגלית מועד א', קיץ 2022

9.5.22 | שאלון A | פתרון 16381

10.5.22 | שאלון B | פתרון 16384 

10.5.22 | שאלון C | פתרון 16382

10.5.22 | שאלון D | פתרון 16484

9.5.22 | שאלון E | פתרון 16481

10.5.22 | שאלון F | פתרון 16584

10.5.22 | שאלון G | פתרון 16582

 

פתרון בגרות באנגלית מועד נבצרים, חורף 2022

14.2.22 | שאלון A | פתרון 16381

14.2.22 | שאלון B | פתרון 16384 

14.2.22 | שאלון C | פתרון 16382

14.2.22 | שאלון D | פתרון 16484

14.2.22 | שאלון E | פתרון 16481

14.2.22 | שאלון F | פתרון 16584

14.2.22 | שאלון G | פתרון 16582

פתרון בגרות באנגלית מועד א', חורף 2022 
+

תאריך הבחינה שאלון פתרון
10.01.2022 שאלון A פתרון 16381
10.01.2022 שאלון B פתרון 16384
10.01.2022 שאלון C פתרון 16382
10.01.2022 שאלון D פתרון 16484
10.01.2022 שאלון E פתרון 16481
10.01.2022 שאלון F פתרון 16584
10.01.2022 שאלון G פתרון 16582

 

פתרון בגרות באנגלית מועד ב', קיץ 2021 
+

תאריך הבחינה שאלון פתרון
05.07.2021 שאלון A פתרון 16381
05.07.2021 שאלון E פתרון 16482
05.07.2021 שאלון B פתרון 16384
05.07.2021 שאלון C פתרון 16382
05.07.2021 שאלון D פתרון 16484
05.07.2021 שאלון F פתרון 16584
05.07.2021 שאלון G פתרון 16582

 

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2021 
+

תאריך הבחינה שאלון פתרון
26.05.2021 שאלון A פתרון 16381
26.05.2021 שאלון E פתרון 16482
27.05.2021 שאלון B פתרון 16384
27.05.2021 שאלון C פתרון 16382
27.05.2021 שאלון D פתרון 16484
27.05.2021 שאלון F פתרון 16584
27.05.2021 שאלון G פתרון 16582

פתרון בגרות באנגלית חורף 2021 

+

תאריך הבחינה שאלון פתרון
10.02.2021 שאלון A פתרון 16381
11.02.2021 שאלון B פתרון 16384
11.02.2021 שאלון C פתרון 16382
11.02.2021 שאלון D פתרון 16484
10.02.2021 שאלון E פתרון 16471
11.02.2021 שאלון F פתרון 16584
11.02.2021 שאלון G פתרון 16582

 

+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2020

תאריך הבחינה שאלון פתרון
16.01.2020 שאלון A פתרון 16381
16.01.2020 שאלון B פתרון 16382
6.7.2020 שאלון C פתרון 16382
16.01.2020 שאלון D פתרון 16484
16.01.2020 שאלון E פתרון 16481
16.01.2020 שאלון F פתרון 16584
16.01.2020 שאלון G פתרון 16582
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2020

תאריך הבחינה שאלון פתרון
16.01.2020 שאלון A פתרון 16381
16.01.2020 שאלון C פתרון 16382
16.01.2020 שאלון D פתרון 16484
16.01.2020 שאלון E פתרון 16481
16.01.2020 שאלון F פתרון 16584
16.01.2020 שאלון G פתרון 16582
+

 

 

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2019

תאריך הבחינה שאלון פתרון
08.07.2019 שאלון A פתרון 16381
08.07.2019 שאלון C פתרון 16382
08.07.2019 שאלון D פתרון 16484
08.07.2019 שאלון E פתרון 16481
08.07.2019 שאלון F פתרון 16486
08.07.2019 שאלון G פתרון 16582
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2019

תאריך הבחינה שאלון פתרון
17.01.2019 שאלון A פתרון שאלון 16381
17.01.2019 שאלון E פתרון שאלון 16481
17.01.2019 שאלון C פתרון שאלון 16382
17.01.2019 שאלון G פתרון שאלון 16582
17.01.2019 שאלון F פתרון שאלון 16584
17.01.2019 שאלון B פתרון שאלון 16384
17.01.2019 שאלון D פתרון שאלון 16484
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2018

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
  09.07.18 MODULE A פתרון
  09.07.18 MODULE E פתרון
  09.07.18 MODULE C פתרון
  09.07.18 MODULE G פתרון
  09.07.18 A ישן פתרון
  09.07.18 MODULE D פתרון
  10.07.18 MODULE F פתרון
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2018 מועד א

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 15.05.18  

A

שאלון א'

  15.05.18   שאלון ג'
  15.05.18   שאלון E
  15.05.18   שאלון G
  15.05.18   שאלון D
  15.05.18   שאלון F
  15.05.18   שאלון B
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2018 מועד א

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון גרסה א'
3 15.01.18   מודול A OLD
3 15.01.18   מודול A NEW
3 15.01.18   מודול B
3+4 15.01.18   מודול C OLD
3+4 15.01.18   מודול C NEW
4 15.01.18   מודול D
4+5 15.01.18   מודול E
5 15.01.18   מודול F
5 15.01.18   מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2017 - מועד ב

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון גרסה א'
3 10.07.17   מודול A OLD
3 10.07.17   מודול A NEW
3 10.07.17   מודול B OLD
3 10.07.17   מודול B NEW
3 10.07.17   מודול C OLD
3 10.07.17   מודול C NEW
3 10.07.17   מודול D
3 10.07.17   מודול E
3 10.07.17   מודול F
3 10.07.17   מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2017 - מועד א'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון גרסה א'
3 11.05.17   מודול A
3 11.05.17   מודול A - LISTENING COMPREHENSION
  11.05.17   מודול D 
4+5 17.05.17   מודול A
4+5 17.05.17   מודול C
4+5 17.05.17   מודול D
4+5 17.05.17   מודול E
4+5 17.05.17   מודול F
4+5 17.05.17   מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2017

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון גרסה א'
3 16.01.17   פתרון בגרות מודול A
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2016 - מועד ב'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 4.07.16 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 4.07.16 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 4.07.16 שאלון בגרות  מודול C פתרון בגרות מודול C
4 4.07.16 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 4.07.16 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 4.07.16 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 4.07.16 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2016 - מועד א'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 19.05.16 שאלון בגרות מודול A

פתרון בגרות מודול A

בגרות מודול A גרסה ב'

3 19.05.16 שאלון בגרות מודול B

פתרון בגרות מודול B

בגרות מודול B גרסה ב'

3 19.05.16 שאלון בגרות מודול C

פתרון בגרות מודול C

בגרות מודול C גרסה ב'

4 19.05.16 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4 19.05.16 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
  19.05.16 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
  19.05.16 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2016

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 11.01.16 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 11.01.16 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 11.01.16 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 11.01.16 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 11.01.16 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 11.01.16 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 11.01.16 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2015 - מועד ב'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 6.07.15 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 6.07.15 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 6.07.15 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 6.07.15 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 6.07.15 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 6.07.15 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 6.07.15 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2015 - מועד א'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 11.05.15 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 11.05.15 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 11.05.15 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 11.05.15 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 11.05.15 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 11.05.15 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 11.05.15 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2015 - מועד א'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 12.01.15 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 12.01.15 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 12.01.15 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 12.01.15 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 12.01.15 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 12.01.15 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 12.01.15 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2014 - מועד ב' 

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 07.07.14 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 07.07.14 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 07.07.14 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 07.07.14 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 07.07.14 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 07.07.14 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 12.01.15 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2014 - מועד א'

יחידות לימוד תאריך הבחינה שאלון פתרון
3 15.05.14 שאלון בגרות מודול A פתרון בגרות מודול A
3 15.05.14 שאלון בגרות מודול B פתרון בגרות מודול B
3-4 15.05.14 שאלון בגרות מודול C פתרון בגרות מודול C
4 15.05.14 שאלון בגרות מודול D פתרון בגרות מודול D
4-5 15.05.14 שאלון בגרות מודול E פתרון בגרות מודול E
5 15.05.14 שאלון בגרות מודול F פתרון בגרות מודול F
5 15.05.14 שאלון בגרות מודול G פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2014

יחידות לימוד תאריך הבחינה מספר שאלון פתרון
3 09.01.14 016102 פתרון בגרות מודול A
3 09.01.14 016103 פתרון בגרות מודול B
3-4 09.01.14 016104 פתרון בגרות מודול C
4 09.01.14 016105 פתרון בגרות מודול D
4-5 09.01.14 016106 פתרון בגרות מודול E
5 09.01.14 016107 פתרון בגרות מודול F
5 09.01.14 016108 פתרון בגרות מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2013 - מועד א

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - מודול A
3 פתרון בגרות - מודול B
3-4 פתרון בגרות - מודול C
4 פתרון בגרות - מודול D
4-5 פתרון בגרות - מודול E
5 פתרון בגרות - מודול F
5 פתרון בגרות - מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2013 - מועד ב'

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - מודול A
3 פתרון בגרות - מודול B
3-4 פתרון בגרות - מודול C
4 פתרון בגרות - מודול D
4-5 פתרון בגרות - מודול E
5 פתרון בגרות - מודול F
5 פתרון בגרות - מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2013 

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - מודול A
3 פתרון בגרות - מודול B
3-4 פתרון בגרות - מודול C
4 פתרון בגרות - מודול D
4-5 פתרון בגרות - מודול E
5 פתרון בגרות - מודול F
5 פתרון בגרות - מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2012 - מועד א

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - מודול A
3 פתרון בגרות - מודול B
3-4 פתרון בגרות - מודול C
4 פתרון בגרות - מודול D
4-5 פתרון בגרות - מודול E
5 פתרון בגרות - מודול F
5 פתרון בגרות - מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2012 - מועד ב'

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - מודול A
3 פתרון בגרות - מודול B
3-4 פתרון בגרות - מודול C
4 פתרון בגרות - מודול D
4-5 פתרון בגרות - מודול E
5 פתרון בגרות - מודול F
5 פתרון בגרות - מודול G
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2012

יחידות לימוד פתרון
3-4 פתרון בגרות - מודול A, B, D, E, F
4-5 פתרון בגרות - מודול C, G
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2011 - מועד א'

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - 001
3 פתרון בגרות - 002
3-4 פתרון בגרות - 003
4 פתרון בגרות - 004
4-5 פתרון בגרות - 005
5 פתרון בגרות - 006
5 פתרון בגרות - 007
+

פתרון בגרות באנגלית קיץ 2011 - מועד ב'

יחידות לימוד פתרון
3 פתרון בגרות - 001
3 פתרון בגרות - 002
3-4 פתרון בגרות - 003
4 פתרון בגרות - 004
4-5 פתרון בגרות - 005
5 פתרון בגרות - 006
5 פתרון בגרות - 007
+

פתרון בגרות באנגלית חורף 2010

יחידות לימוד פתרון
3-5 פתרון בגרות

למה חשוב לעבור על פתרון בחינת בגרות באנגלית?

בחינות הבגרות המפורסמות במהלך כל מועד, חורף וקיץ, מאפשרות לנו להתכונן בצורה אידיאלית למועד הבגרות שבו נבחן. בעזרת המבחנים לדוגמא בעמוד זה תוכלו גם לבדוק את עצמכם לאחר המבחן ולדעת האם תוצאות הבחינה מתאימות לציפיות שלכם. 

ציון הבגרויות מושפע באופן ישיר מכמות ההשקעה בתהליך הלמידה לקראת בחינות הבגרות, ובכדי להגיע מוכנים לבגרויות עצמן, הכרחי לעבור על מבחנים משנים קודמות ולבצע סימולציות של המבחנים בכדי להפחית את אפקט ההפתעה שעלול להיווצר בעת ההגעה לבחינה עצמה.

כל מה שרציתם לדעת על הבגרות באנגלית

X