רוצה לשמוע עוד על השלמת בגרויות?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

נהלי הרשמה לבחינות הבגרות קיץ 18

נוהלי רישום לבחינות הבגרות במועד קיץ 18:

נוהלי ההרשמה שונים לגבי תלמידים אינטרנים ותלמידים אקסטרנים, לכן שימו לב  לאיזו קטגוריה אתם משתייכים, ומה הנוהל הרלוונטי לגביכם:

א. נבחן אינטרני הוא תלמיד שלומד כעת בבי"ס תיכון. התלמיד ירשם בבית הספר שלו ויבחן שם.

 

ב. נבחן משנה אינטרני הוא בוגר תיכון שסיים 12 שנות לימוד בבי"ס תיכון שכפוף למשרד החינוך וגם נבחן לפחות בבחינת בגרות אחת במסגרת בית ספרו (ולא המיר את תיקו לתיק אקסטרני). על תלמיד זה להירשם לבחינות הבגרות דרך בית ספרו והוא ייבחן בבית ספרו. 

 

ג. נבחן אקסטרני הוא כל מי שלא סיים 12 שנות לימוד, או שסיים 12 שנות לימוד, אך לא ניגש לאף בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה כלשהי. על תלמיד זה (אם לא פתח כבר בעבר) לפתוח תיק באחת השלוחות של משרד החינוך שפועלות עבור הנבחנים האקסטרנים. בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד שוברי תשלום עבור הבחינות אליהן בכוונתו לגשת. רק ע"י תשלום השובר באינטרנט, או בבנק הדואר, נרשם התלמיד לבחינה. מי שכבר פתח תיק אקסטרני בעבר, מספיק שישלם את השוברים של הבחינות הרלוונטיות למועד זה, ובכך יירשם. אם אין לתלמיד שוברים מתאימים, הוא יכול לבקש בפקס מאנשי השלוחה, שישלחו לו. לצורך פתיחת תיק אקסטרני בשלוחה, חובה להצטייד ב-2 תמונות דרכון, בתעודת זהות ובכ"א באמצעותו ישולם סכום של כ- 127 ₪, עבור פתיחת התיק. אם יש לתלמיד ציונים שברצונו להעביר מהמערכת האינטרנית, יביא בבקשה גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן בהן במערכת האינטרנית.

 

נבחן שאינו לומד בבית ספר אינטרני כלשהו, ושטרם מלאו לו 18 שנים, ימציא פטור מחוק חינוך חובה, וכן אישור גריעה מבית הספר האחרון בו למד, קרי, אישור מהנהלת בית הספר האינטרני כי אין הוא נמנה יותר על תלמידי אותו בית הספר. 

 

ד. תיק משפר ציון. יש תלמידים שסיימו בי"ס תיכון, הם בעלי תעודת בגרות או זכאים לתעודת בגרות, וייצטרכו מסיבות מיוחדות לפתוח "תיק משפר ציון" בשלוחה לנבחנים האקסטרנים לצורך בחינה מסויימת. למשל, תלמיד שיש לו תעודת בגרות דתית וכעת מיועד להיבחן בתנ"ך או בספרות בשאלונים הרגילים, לא של הדתיים. דוגמה אחרת: תלמיד שלא רוצה להבחן בבית הספר התיכון בו למד, כי למד באילת וכעת הוא גר בת"א.

 

ה. נבחן משנה אינטרני, שבית ספרו נסגר, יירשם לבחינה באמצעות השלוחה לנבחנים האקסטרנים. במקרה כזה, התלמיד לא יפתח תיק אקסטרני, לא ישלם עבור השירות, אלא יציין בשלוחה לנבחנים האקסטרנים שבית ספרו האינטרני נסגר ועל כן הוא פונה אליהם כדי להירשם לבחינות.

 

 תאריכי הרישום ותאריכי הגשת ההקלות של תלמיד זה, הם לפי הנבחנים האקסטרנים!

 

תלמידי עולם חדש/עולם ישן

 

א. נבחני עולם ישן הם:

1. תלמידים שסיימו את הלימודים בתיכון עד לשנת הלימודים תשע"ו (קיץ 2016) ונבחנו בבחינת בגרות אחת לפחות

2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו לפחות בבחינה אחת במסגרת "עולם ישן", כלומר עד קיץ 2016

 

ב. תלמידי עולם חדש הם:

1. תלמידים שהחלו ללמוד בכיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה (שנת 2015)

2. נבחנים אקסטרנים שלא נבחנו עד כה באף בחינת בגרות

 

תלמיד שאיננו יודע מה הסטטוס שלו, יגיע למשרדנו, ישאל ונעזור לו.

 

 

תלמידים יקרים ההרשמה למועד קיץ 18 החלה!

 

1. ההרשמה לאינטרנים ולנבחני משנה אינטרנים. התאריך האחרון להרשמה – 15.3.18

יש להביא בחשבון שמרבית בתי הספר סוגרים את ההרשמה כיומיים-שלושה קודם. אם בבי"ס תיכון כלשהו ייאמר למי מיכם שיפנה, שעדיין לא הגיעו נהלי הרשמה ממשרד החינוך, יש להפנות את המזכירה לאתר האינטרנט של משרד החינוך, שם פירסם המשרד את הודעתו הרשמית על נהלי ההרשמה.

 

2. פתיחת תיק נבחן אקסטרני או פתיחת "תיק משפר ציון" אקסטרני ורישום לבחינות הבגרות לתלמידים אקסטרנים (כולל אלה שפתחו "תיק משפר ציון") יתקיימו עד ה- 20.3.18

     

הקלות

יש תלמידים הזקוקים להקלות עקב לקויות למידה.

כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן הקרוב ביותר, כשהתלמיד נרשם לבחינה בבית ספרו. מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן משנה, ללא אבחון חדש וכאשר הוא נרשם כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו להזכיר שהיה זכאי להקלות ושהוא מבקשן גם כעת.

הקפידו להירשם בזמן!!! 

 

 

שאלוני בחינת קיץ 18

 מספרי שאלונים - מועד קיץ 2018

 

ההרשמה לשאלונים הנכונים היא באחריותכם, לכן:

* וודאו בביה"ס, שהמזכירה רושמת אתכם לשאלון הנכון.

* קחו עותק/צילום של מספרי השאלונים שהמזכירה רשמה.

* קחו קבלה על התשלום לבחינה. את העותק והקבלה הביאו עימכם ביום הבחינה, על כל צרה שלא תהיה, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות את תעודת הזהות שלכם.

 

חובה לעקוב אחרי לוח הבחינות גם בחודשים הקרובים, כי בהחלט סביר שיחולו שינויים בתאריכי המבחנים או שעות התחלה שלהם.   

בהצלחה!

X