picframe
אור ליכטר - מורה לפסיכומטרי בקידום

אור ליכטר

אור ליכטר - מורה לפסיכומטרי בקידום
מלמדת בקידום משנת 2017. מורה לפסיכומטרי, אחראית תחום החיבורים ומתרגלת מתמטיקה בעבר
אור ליכטר - מורה לפסיכומטרי בקידום
בוגרת תואר במדעי החיים ופסיכולוגיה בבן גוריון