picframe

עפרי קרני

מלמד בקידום משנת 2018. מורה לפסיכומטרי ואמי"ר/ם, אחראי על מערכת המטלות בקידום, מעורב בכתיבת שאלות
סטודנט לרפואה שנה ד' בבאר שבע
צלם, חובב טיולים