רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

חיבור פסיכומטרי

השינוי המהותי ביותר במסגרת הרפורמה בבחינה הינו הוספת חיבור פסיכומטרי - מטלת הכתיבה. שינוי זה נכנס לתוקף החל ממועד אוקטובר 2012. נבחנים שניגשו לבחינה לפני אוקטובר 2012 לא נדרשו להיבחן בבחינה שוב או להשלים את מטלת הכתיבה, וציוני הבחינה שלהם המשיכו להיות בתוקף. הוספת חיבור בפסיכומטרי נובעת מהשינויים שהכתיבה הרפורמה וחשוב להבין את משמעות הוספת מטלת הכתיבה, מה היא כוללת וכיצד להתמודד איתה.

מה כוללת מטלת הכתיבה במבחן?

* מטלת הכתיבה תשולב בתחילתו של כל מבחן פסיכומטרי.

מטלת הכתיבה תארך 30 דקות, ובמסגרתה יידרשו הנבחנים לכתוב חיבור באורך של 25-40 שורות בתגובה לרקע המובא קודם לכן. לא תינתן בחירה בין נושאים לכתיבה.
הכתיבה עצמה תבוצע בכתב יד ובאמצעות עיפרון.
החיבור בפסיכומטרי יכתב על גבי דף שורות, המכיל יותר שורות מהנדרש ולכן יהיה ניתן להסתייע בו גם כטיוטה.

מה הסיבה להוספת מטלה זו?

חיבור פסיכומטרי - מטלת הכתיבה במבחן

שילוב מטלת הכתיבה בבחינה נובע מחשיבות מיומנויות הקריאה והכתיבה במהלך הלימודים האקדמיים. תפקידו של החיבור בפסיכומטרי הינו לבחון מיומנויות אלו, ובכך לשפר את יכולתה של הבחינה למדוד את מה שהיא אמורה למדוד: יכולת הצלחה בלימודים אקדמיים.

גורם נוסף העומד בבסיס השינוי הינו מתן הזדמנות להבעה עצמית. בחינה סגורה בלבד זוכה לעתים לביקורת בכך שהיא מחמיצה יכולות הגלומות בנבחנים, יכולות שאינן משתקפות בסימון תשובה בלבד. מטלת הכתיבה, בהיותה חלק פתוח, נותנת פתח רב יותר לביטוי עצמי ומאפשרת לנבחן להציג יכולות נוספות שאינן ניתנות למדידה באמצעות שאלות סגורות. בכך עשויה להשתפר התחושה כי הבחינה מודדת בצורה טובה יותר את הכישורים והיכולות המצויים בידי הנבחן.

בבסיס הוספת מטלת הכתיבה עומד גם הרצון לבחון בצורה אותנטית יותר מיומנויות הבאות לידי ביטוי במסגרת הלימודים האקדמיים. ברוב חוגי הלימוד נדרשים הסטודנטים להגיש עבודות, ובתוך כך לעבד חומר קריאה, לנתח אותו או להציג את עמדתם בסוגיה הנידונה. החיבור בפסיכומטרי מודד באופן דומה את יכולתו של הנבחן להבין ולעבד את הרקע לכתיבה ולהציג ניתוח מעמיק ושיטתי לשאלה המוצגת. לצד זאת, אין מן הנמנע כי סיטואציית בחינה לא תהא אותנטית במלואה.

סטודנט המגיש עבודה אקדמית כותב לרוב בביתו ובזמנים הנוחים לו, בשונה מכתיבה רציפה במגבלות הזמן הנתונות בבחינה. למרות הבדלים אלו, ההנחה הינה כי מטלת הכתיבה תאפשר לאבחן את יכולת הניתוח וההבעה של הנבחן, ובכך תשפר את יכולת הניבוי של הבחינה. שפרק החיבור נשען על יכולת הבנה וניתוח של טקסט רבים נעזרים במילון פסיכומטרי כחלק מההכנה לחלק זה בבחינה, על מנת לשפר את יכולת ההבנה והניתוח שלהם של הטקסט הכתוב.

כיצד יחושב הציון במטלת הכתיבה?

למטלת הכתיבה לא יינתן ציון נפרד. המטלה תהווה 25% מהציון בתחום החשיבה המילולית, ובהתאם:

תהווה 10% מהציון הכללי הרב-תחומי.
תהווה 15% מהציון הכללי בדגש מילולי.
תהווה 5% מהציון הכללי בדגש כמותי.

שימו לב! הציון הכללי הסופי של הבחינה נותר ללא שינוי ועדיין ניתן לפי סקאלה של 200 עד 800. 

 

נושאים נוספים שיעניינו אותך בקידום:

 

X