רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

מדעי המדינה

תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים מעניק לסטודנטים תשתית להבנה והתמודדות עם מכלול תופעות בפוליטיקה המקומית והעולמית. לימודים לקראת תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים עוסקים בביטוי המעשי של תופעות פוליטיות לצד התיאוריה של הפוליטיקה. מטרת הלימודים היא הקניית ידע והבנה של מדינה, ממשל ופוליטיקה בארץ ובעולם. במסגרת לימודי התואר מנתחים התנהגות פוליטית על רקע פילוסופיה מדינית ומדיניות ציבורית. 

הלימודים לקראת תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים מעמידים במרכז את המדינה, המוסדות שלה והכוחות הפועלים בתוכה, כמו גם את היחסים בין מדינות העולם, התהליכים הפוליטיים שקורים בהם והדרכים שעל פיהן נקבעת המדיניות הציבורית.

את הנושאים בהם עוסקים הלימודים לקראת תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בין לאומיים ניתן לחלק ל-4 תחומים: 

תואר ראשון במדעי המדינה המתמקד במנהל ומדיניות ציבורית – הלימודים עוסקים במנהל ציבורי, ניהול משאבי אנוש, ביורוקרטיה, פוליטיקה, כיצד קובעים מדיניות ציבורית, היבטים שונים של כלכלה פוליטית, מבנה מערכת המינהל בישראל, התנהגות ארגונית וביקורת ציבורית.

תואר ראשון במדעי המדינה המתמקד בממשל – הלימודים עוסקים במחקר המשווה בין מוסדות ותהליכים פוליטיים, מנתחים מערכות פוליטיות באזורי עולם שונים כמו גם התנהגות פוליטית (מחאה והצבעה למשל), מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרס ופוליטיקה ישראלית.

תואר ראשון במדעי המדינה המתמקד במחשבה מדינית – הלימודים עוסקים ביסודות הפילוסופיה הפוליטית, היסטוריה אינטלקטואלית, מוסר ופוליטיקה, תיאוריה דמוקרטית, מחשבה פוליטית יהודית וישראלית. 

לימודי תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ואסטרטגיה –  עוסקים בעיצוב מדיניות חוץ של מדינות, וחוקרים נושאים בתחומי מערכות בינלאומיות, בטחון לאומי ואסטרטגיה, היסטוריה בינלאומית, מלחמה ושלום וכן במשא ומתן ובדיפלומטיה.

לחזרה  לעמוד מקצועות לתואר ראשון

X