מבחן אמי"ר

צריכים לגשת למבחן אמי"ר? רוצים להוציא פטור באנגלית?

קראו את המידע שצריך על הבחינה ועל הפטור!

אודות מבחן אמי"ר ומטרותיו

מבחן אמי"ר הוא מבחן מיון, הנועד לבחון את רמת האנגלית, של כל מי שמבקש להתקבל ללימודי תואר ראשון באחת האוניברסיטאות או המכללות השונות בארץ.

כחלק מהלימודים באקדמיה, סטודנטים מחויבים לעבור קורסי אנגלית שמטרתם לשפר את יכולתם להתמודד עם טקסטים אקדמיים באנגלית. כמות הקורסים באנגלית שהסטודנט מחויב לעבור נקבעת לפי "ציון האנגלית" שלו. ציון זה הוא הציון שקיבל הסטודנט בפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, והוא נע בין 50 ל-150.

מבחן אמי"ר מיועד למי שאין לו ציון באנגלית (כלומר לא נבחן במבחן הפסיכומטרי) או מי שברצונו לשפר את ציון האנגלית שקיבל במבחן הפסיכומטרי – על מנת להוריד את כמות קורסי החובה באנגלית באוניברסיטה, או לקבל פטור מלא מקורסים ייעודיים אלה. פטור מקורסי אנגלית מוענק למי שציון האנגלית שלו הוא 134 נקודות ומעלה.

את מבחן אמי"ר, כמו גם את הבחינה הפסיכומטרית, כותב ועורך "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה". פרקי האנגלית במבחן אמי"ר ופרקי האנגלית במבחן הפסיכומטרי הם זהים לחלוטין, כולל סוגי השאלות ותוכן תתי הפרקים. בנוסף, גם מבחן אמי"ר, כמו הפסיכומטרי, מתקיים ארבע פעמים בשנה (סמוך למועדי הפסיכומטרי).

מבחן אמי"ר מורכב משלושה פרקים הזהים זה לזה במבנה וברמה. אחד מהפרקים בבחינת האמי"ר הוא "פרק פיילוט", כלומר, הוא אינו משפיע על חישוב הציון הסופי, ומשמש את המרכז הארצי לבדיקת שאלות ולצרכים סטטיסטיים שונים. עם זאת,  אין דרך לנבחנים לזהות פרק זה. על כן, יש להתייחס לשלושת הפרקים באותה רמת חשיבות. 

מבנה מבחן אמי"ר

מבחן אמי"ר מורכב משלושה פרקים, כאשר לכל פרק מוקצבות 20 דקות ומשך המבחן הכולל הוא 60 דקות. כל פרק מכיל 22 שאלות והמבנה שלו זהה לפרק האנגלית בפסיכומטרי.

מבחן האמי"ר מכיל שני פרקי "אמת" ופרק "פיילוט" אחד שאיננו נחשב בציון, אך לכם אין דרך להבדיל בין הפרקים. על כן,  נתייחס לשלושת הפרקים באותה רמת חשיבות.

מבנה הפרקים בבחינה: 

חלק I – השלמת משפטים (Sentence Completion)

בפרק השלמת המשפטים נבדקת היכולת להבין וליישם אוצר מילים בהֶקשר נתון. כל שאלה היא בעצם משפט ממנו הושמטו מילה או צירוף מילים. יש לבחור בתשובה שמשלימה כל משפט בצורה הטובה ביותר. השאלות מסודרות לפי רמת קושי, כלומר, השאלה הקלה ביותר תופיע ראשונה והקשה ביותר תופיע אחרונה.

טיפים לשאלות השלמת משפטים:

בחלק השלמת המשפטים לא רק אוצר המילים שלכם באנגלית עומד למבחן, אלא גם השליטה שלכם בדקדוק בסיסי באנגלית. אם אתם מכירים את הסיומות והתחיליות השונות של מילים ויכולים להבדיל בין שמות תואר לתואר הפועל ובין שמות עצם לפעלים, תוכלו לבצע אלימינציה, וכך להעלות את סיכוייכם לענות על תשובות נכונות בפרק זה.

חלק II – ניסוח מחדש (Restatements)

מטרת חלק זה היא קבלת אינדיקציה לגבי רמת האנגלית הסבילה שלכם – כלומר, היכולת שלכם לקרוא ולהבין משפטים ורעיונות באנגלית, הרי שחלק הבנת הנקרא בודק בצורה ממוקדת יותר את היכולת שלכם להתמודד עם מאמרים שלמים באנגלית.

טיפים לשאלות ניסוח מחדש:

מכיוון שרמת האנגלית הסבילה שלכם עומדת בשאלות אלה למבחן, אין צורך להבין את המשמעות של המשפטים ברוב המקרים. לכן, מומלץ להתמקד במבנה המשפט, לחפש מילים המגדירות יחסים בין חלקי המשפט, ולהבין את החשיבות התחבירית של מילים במשפט. התמקדות זו תעזור במרבית המקרים בפסילת תשובות ומציאת את הפתרון הנכון לשאלה.

חלק III – הבנת הנקרא (Reading comprehension)

בפרק זה נבדקת הבנה של קטעים קצרים הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים. חלק זה של המבחן כולל שני קטעי קריאה, כל אחד באורך של שלוש או ארבע פסקאות. אחרי כל קטע קריאה יופיעו חמש שאלות על הקטע. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת המידע בקטע הקריאה, כלומר, השאלה הראשונה מתייחסת לאינפורמציה בתחילת קטע הקריאה וכן הלאה.
בנוסף, בחלק מהמקרים, השאלה הראשונה יכולה לבדוק את מידת ההבנה הכללית שלכם את הפרק, ולבקש מכם לתת כותרת מתאימה לפרק, להחליט מהו הרעיון המרכזי בטקסט וכו'. קחו בחשבון כי לפעמים השאלה הכללית יכולה להופיע אחרונה.

טיפים לשאלות הבנת הנקרא:

ברוב המקרים בפרק הבנת הנקרא אתם נדרשים לאתר את התשובה הנכונה בתוך פסקה או משפט ספציפיים. אם כן, כדי לענות על רוב השאלות, אין צורך לקרוא את כל הטקסט קודם, אלא רק לסרוק את הפסקאות בצורה מדוקדקת לחיפוש התשובה המתאימה לשאלה. 

ציון מבחן אמי"ר

הציונים במבחן אמי"ר נעים בין 50 ל-150 נקודות, בדיוק כמו הציון של פרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

ברוב מוסדות הלימוד, הציון הנדרש כדי לקבל פטור מלא מלימודי אנגלית בתואר הוא  134 ומעלה. עם זאת, כל מוסד לימודים רשאי לקבוע ציון פטור משלו, ולכן, בכל מקרה, אל תשכחו לברר מול המוסד אליו אתם נרשמים, איזה ציון נדרש בו לקבלת הפטור באנגלית.

חשוב! אל תמהרו לגשת למבחן חוזר. אם הציון שלכם נמוך רק בכמה נקודות מציון הפטור, אצל חלק מהמוסדות תוכלו לגשת למבחן פנימי באנגלית על מנת להסדיר נושא זה.
כל תשובה נכונה, על אחת מתוך 66 השאלות שבמבחן, מזכה את הנבחן בנקודה אחת. במידה ויש שאלה שלא עניתם עליה, או ששגיתם בפתרונה או שסימנתם יותר מתשובה אחת – אינה מקבלת נקודה. הציון הסופי מתקבל על ידי סיכום הנקודות בבחינה וחישוב ציון תקן שיהיה בר השוואה עם נבחנים ממועדים שונים. וזה אומר שהציון הסופי אינו מושפע מקבוצת האנשים שנבחנו באותו מועד או מנוסח הבחינה.

מהו תוקף הציון במבחן אמי"ר?

באופן רשמי, לפי המרכז הארצי, הציון במבחן אמי"ר תקף למשך 7 שנים. עם זאת, אם נבחנתם לפני כמה שנים, כדאי לוודא עם מוסד הלימוד אליו ברצונכם להירשם, האם ציונכם תקף.

איזה ציון קובע?

הציון הגבוה יותר! גם אם קיבלתם במבחן אמי"ר/ם ציון נמוך מהציון שקיבלתם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי, הציון שייחשב בעת ההרשמה למוסד האקדמי הוא הציון הגבוה מבניהם. גם אם ניגשתם לכמה מועדים במבחן אמי"ר או אמיר"ם, הציון שייחשב בקבלה לאוניברסיטה ובקביעת הרמה באנגלית הוא הגבוה מבניהם.

מתי פרסום הציונים?

הציונים אמורים להתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה עד 45 ימים לאחר מועד המבחן, אולם, ברוב המקרים תוכלו לראות את הציון כבר לאחר שלושה או ארבעה שבועות. במקביל לפרסום באתר, תקבלו את הציון גם בדואר והוא ידווח אוטומטית לאוניברסיטאות נבחרות. שימו לב! אם אתם מעוניינים כי הציון ידווח למוסדות להשכלה גבוהה נוספים, עליכם לציין זאת במעמד הבחינה.

כיצד מחושבים הציונים?

ראשית, מחושב ציון הגלם לכל פרק (סכום התשובות הנכונות). בהמשך, מתורגם ציון הגלם בכל אחד משלושת הפרקים לציונים בסולם אחיד, וזאת על מנת להשוות בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים ובנוסחים שונים של המבחן. לבסוף, מחושב הציון הכללי בבחינת אמי"ר, באמצעות ציוני הפרקים, בסולם ציונים של 50 עד 150.
בזכות דרך חישוב זאת, ניתן להבטיח כי ההבדלים בין מועדי הבחינה השונים ובין הנוסחים השונים של הבחינה לא ישפיעו על הציון שלכם, וגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, הציון שלכם לא יהיה שונה מהציון שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

רמת קושי השאלות במבחן אמי"ר

את שאלות מבחן אמי"ר מסווגים לרמות קושי לפי (בין היתר) אחוז הנבחנים שענו עליהן נכונה. בפרקי הפיילוט מופיעות פעמים רבות שאלות חדשות, והן מסווגות לרמות קושי לפי התשובות עליהן. בצורה זאת שאלה אשר רוב הנבחנים ענו עליה בצורה נכונה תחשב לשאלה קלה שתופיע בהתחלה ואילו שאלה שרוב הנבחנים טעו בה, תחשב  לשאלה ברמת קושי גבוהה מהממוצע ותופיע אחרונה. 

שאלות ותשובות נפוצות בנושא מבחן אמי"ר/אמיר"ם

מה זה מבחן אמי"ר/ם?

אמי"ר זה ראשי תיבות של "אנגלית – מיון רמה". אמיר"ם זה ראשי תיבות של "אמי"ר ממוחשב". שתי הבחינות הן בחינות מיון באנגלית, המודדות את רמת השליטה בשפה האנגלית של מי שמבקש להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות השונות. הבחינה נועדה לשמש כלי סינון ואבחון עבור המוסדות להשכלה גבוהה בקבלת הסטודנטים. זהו מדד להבחנה בין מי שצריך לשפר את לימודי האנגלית שלו ובכמה לבין מי שלא.

מה ההבדל בין מבחן אמי"ר למבחן אמיר"ם?

ישנם מספר הבדלים מרכזיים בין שתי הבחינות:

  1. מבנה המבחן – מבחן האמי"ר מורכב משלושה פרקים, הזהים במבנם לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. הם מורכבים מ-22 שאלות, בהן 8 השלמת משפטים, 4 ניסוח מחדש ו2 קטעי קריאה המלווים ב5 שאלות לכל אחד. שניים מפרקי המבחן הם פרקי אמת ופרק אחד הוא פרק פיילוט, כאשר אין דרך לדעת איזה מהפרקים מהווה פיילוט. השאלות בפרקים מסודרות בסדר קושי עולה.
    בחינת האמיר"ם, לעומת זאת, היא בחינה ממוחשבת אדפטיבית. רמת הקושי של השאלות משתנה בהתאם להצלחה בשאלות הקודמות, כך שהצלחה בשאלה תוביל לשאלה הבאה קשה יותר, ולהפך. יש בה פרק אחד בלבד, ומספר השאלות מכל סוג עשוי להשתנות מנבחן לנבחן.
  2. מעבר בין שאלות – בבחינת האמי"ר, ניתן לעבור בין שאלות מאותו פרק באופן חופשי במסגרת הזמן המוקצב לו (20 דקות). כלומר, חלוקת הזמן בין השאלות בכל פרק נתונה בידי הנבחן. בבחינת האמיר"ם, מוקצב לכל שאלה זמן נפרד ולא ניתן לעבור בין שאלות. עם זאת, הזמן שניתן לשאלה בבחינת אמיר"ם ארוך מהזמן הממוצע לשאלה במבחן אמי"ר.
  3. טיוטה – למרות שהגישה לשאלות בשני המבחנים דומה, הבדל מרכזי ביניהם טמון בעובדה שמבחן האמי"ר הוא מבחן מודפס בעוד שמבחן האמיר"ם ממוחשב. כתוצאה מכך, בבחינת האמי"ר יש טיוטה (הבחינה המודפסת עצמה) בה ניתן להשתמש כעזר לפתרון השאלות, בעוד שבבחינת האמיר"ם לא ניתן לעזר בדפים ולכתוב טיוטות.

ריכזנו את המידע על ההבדלים בין מבחן אמי"ר למבחן אמיר"ם – בטבלה – כאן

איך בנוי מבחן אמי"ר / אמיר"ם?

מבחן האמי"ר מורכב משלושה פרקים, זהים במבנם לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. הם מורכבים מ-22 שאלות, בהן 8 שאלות השלמת משפטים, 4 שאלות ניסוח מחדש ו-2 קטעי קריאה המלווים ב-5 שאלות לכל אחד. שניים מפרקי המבחן הם פרקי אמת ופרק אחד הוא פרק פיילוט, כאשר אין דרך לדעת איזה מהפרקים מהווה פיילוט. השאלות בפרקים מסודרות בסדר קושי עולה.
בחינת האמיר"ם, לעומת זאת, היא בחינה ממוחשבת אדפטיבית. רמת הקושי של השאלות משתנה, בהתאם להצלחה בשאלות הקודמות, כך שהצלחה בשאלה תוביל לשאלה הבאה קשה יותר, ולהפך.

איך לומדים למבחן אמיר"ם?

מכיוון שהבחינות בודקות ידע בשפה האנגלית, מומלץ להעשיר את אוצר המילים באמצעות לימוד מילים חשובות וקריאת ספרים באנגלית. במקביל, כדאי לפתור שאלות ממבחנים אמיר"ם לדוגמה ולנסות להבין מהם הגורמים לטעויות שלכם. פרט לטעויות, כדאי לחפש גם שאלות בהן ניחשתם או שלא הייתם בטוחים באופן הפתרון, כדי ללמוד גם מהן. קורס אמיר"ם של קידום יציע לכם מגוון גישות לשאלות השונות במבחן, ויעזור לכם לשפר את ביצועיכם בעזרת ערכת ספרים איכותית והדרכת המורים המנוסים והמקצועיים של קידום.

איך מחשבים ציון במבחן אמי"ר / אמיר"ם?

הציון שניתן בשתי הבחינות נע בין 50 ל-150, והוא ציון יחסי – כלומר, הוא נקבע לפי מידת הצלחתכם ביחס לשאר הנבחנים שפתרו אותן שאלות.

מבחן האמי"ר מורכב מ-3 פרקים, כאשר אחד מהם מהווה פרק פיילוט ואינו נכנס לחישוב ציון הבחינה. הציון הינו מצטבר, כך שכל שאלה שנענתה נכון מקנה תוספת נקודות, ולכן כדאי לנחש תשובות אם אינכם יודעים מה התשובה הנכונה. הציון הסופי מחושב על ידי תיקנון סטטיסטי הכולל השוואה לבחינות ממועדים ונוסחים שונים, בכדי לשמר את התפלגות הציונים הקבועה.

מבחן אמיר"ם הוא מבחן אדפטיבי. כלומר, הציון שלו נקבע על פי רמת השאלות שהמערכת הקצתה לכם ופתרתם נכון. פתרון נכון של שאלה יוביל להצגת שאלה קשה יותר, כאשר הציון עולה או יורד בהתאמה ביחס לציון הממוצע, המהווה נקודת פתיחה מבחינת רמת הקושי של השאלות המוצגות. הציונים עוברים עיבוד סטטיסטי הכולל השוואה למבחנים ממועדים קודמים בכדי למנוע סטיות בין מבחן למבחן. את הציון במבחן האמיר"ם מקבלים מיד עם סיומו, אך איננו סופי עד לאישור המרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן לצפות בציון גם באתר המרכז הארצי.

מה עדיף, מבחן אמי"ר או אמיר"ם?

בחירה בבחינת האמיר"ם משמעותה התמודדות עם כל שאלה בנפרד, תחת מגבלת הזמן המוקדש לה, ללא שימוש בטיוטה, שכן המבחן ממוחשב. במבחן אמי"ר, לעומת זאת, תתמודדו עם 22 שאלות בתוך מסגרת של 20 דקות לפרק, כך שתוכלו לבנות אסטרטגיה למבחן, ותוכלו להשתמש בטיוטה. בממוצע, הזמן המוקצב לשאלה במבחן אמי"ר קצר משמעותית מזה במבחן האמיר"ם.

לתלמידים עם לקויות קשב או כאלו שנוטים להילחץ מעבודה בזמנים, לרוב עדיף להיבחן בבחינת אמיר"ם.

לתלמידים שאוצר המילים שלהם באנגלית קטן יחסית, עדיף פעמים רבות להיבחן בבחינת אמי"ר שם קל יותר להיעזר באסטרטגיות פסיכומטריות שיפצו באופן חלקי על המחסור בידע.

עם זאת, חשוב לזכור שאין הבדל בהתפלגות הציונים בין המבחנים, שכן כל אחת מהבחינות מאתגרת באופן ייחודי הנובע מהמבנה שלה. נסו לבחור ביניהן על פי היכרותכם האישית עם התמודדותכם אל מול לחץ של זמן, העדר טיוטה ואסטרטגיות מתאימות. מומלץ להתנסות בבחינות לדוגמה משני הסוגים לפני שמקבלים החלטה.

כמה שאלות יש במבחן אמיר"ם?

המבחן מורכב משאלות משלושה סוגים. מכיוון שמבחן אמיר"ם הוא אדפטיבי, מספר השאלות בחלק מסוגי השאלות עשוי להשתנות מנבחן לנבחן. ככלל, ניתן לקבוע שיש בערך כ-8 שאלות בהשלמת משפטים (2 דקות לשאלה) ו-8 שאלות ניסוח מחדש (4 דקות לשאלה). בכל מקרה, בסיום הבחינה יהיה קטע קריאה אחד ואחריו 5 שאלות (מוקצבות 7 דקות לקריאת הקטע ואחריהן 4 דקות לכל שאלה. הקטע נותר על המסך גם בזמן פתרון השאלות).
אורך המבחן הוא כשעה, אם תסיימו את כלל השאלות שהמערכת מציגה לכם בתוך פחות משעה, תוכלו לצאת מחדר הבחינה טרם עברה שעה.

כמה טעויות מותר לעשות במבחן אמי"ר/ם?

המרכז הארצי לבחינות והערכה משתמש בכלים סטטיסטיים הכוללים השוואה למועדים ונוסחים שונים של בחינות, בכדי למנוע סטיות בין ציוני מבחנים שונים. כל שאלה עוברת את הליך התיקוף, ולכן קשה לספק תשובה בדבר כמות הטעויות המותרות במבחן. ככל שהמבחן שקיבלתם קשה יותר, כך מותר לעשות יותר טעויות ועדיין להגיע לרמה הדרושה לכם. ניתן לקבל הערכה לרמתכם על ידי פתרון בחינות לדוגמה ובדיקת ציונכם. ראו גם כיצד מתרגמים ציון אמיר"/ם לכמות קורסי אנגלית

כמה עולה מבחן אמי"ר/ם?

עלות ההרשמה לבחינות היא כדלקמן:

מבחן אמי"ר – הרשמה רגילה, עד כחודש וחצי לפני המבחן (באתר מאל"ו ניתן למצוא את תאריך סיום ההרשמה לבחינה הרלוונטית לכם) תעלה 270 שקלים.
אם תרשמו בהרשמה מאוחרת, המחיר יעלה ל-405 שקלים (150% מההרשמה הרגילה) והרשמה ביום המבחן תעלה 675 שקלים (250% מההרשמה הרגילה).
מבחן אמיר"ם – ניתן להירשם למבחן האמיר"ם דרך אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או דרך מוסד הלימודים בו אתם לומדים או מעוניינים ללמוד. עלות ההרשמה דרך המרכז הארצי עומדת על 252 שקלים, והרשמה דרך מוסד הלימודים היא בעלות משתנה, אותה יש לברר מול המוסד.

ניתן לקבל מידע נוסף עבור סוגי ההרשמות השונים בעמוד הרשמה למבחן אמיר"ם

איך נרשמים למבחן אמי"ר/ם?

ניתן להירשם למבחן אמי"ר/ם בשתי דרכים:

1. ההרשמה הנוחה ביותר למבחן אמי"ר או אמיר"ם היא דרך אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. באתר ניתן למצוא את גם את תאריך סיום ההרשמה לבחינה הרלוונטית לכם.
2. לבחינת אמי"ר ניתן להירשם לבחינה גם באמצעות דואר, באמצעות זימון אותו יש להשיג טלפונית דרך מרכז הזימונים של המרכז הארצי – כאן.
3. לבחינת אמיר"ם ניתן להירשם גם דרך המוסד אליו אתם רשומים. תהליך ההרשמה שונה מעט בכל מוסד, ועל כן מומלץ ליצור קשר עם המוסד הרלוונטי אליכם כדי להבהיר את נהלי ההרשמה. למבחן אמיר"ם ניתן להירשם עד 3 ימים לפני הבחינה עצמה, ואין בו אפשרות להרשמה מאוחרת.

שימו לב: מותר להיבחן בבחינת אמי"ר/ם כמה פעמים שתרצו, אך יש להמתין לפחות 35 יום בין בחינה אחת להבאה בתור. מי שנבחן לאחר פחות מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.

כמה זמן אורך מבחן אמי"ר/ם?

מבחן אמי"ר מורכב מ-3 פרקים שלכל אחד מהם מוקצבות 20 דקות, כך שאורכו הכולל הוא שעה. במסגרת הזמן המוקצב לפרק מותר לפתור אך ורק את השאלות של אותו פרק, ולא ניתן לעבור בין פרקים שונים באופן חופשי. מותר לצאת מחדר הבחינות רק בתום 60 הדקות.

מבחן האמיר"ם אורך כשעה, אך אם לא ניצלתם את מלוא הזמן המוקצב לכל שאלה, יתכן ותסיימו את המבחן גם בזמן קצר יותר. כל תלמיד רשאי לצאת מהכיתה ברגע שסיים את המבחן (ודאו כי המבחן אכן הסתיים והוצג לכם ציון קודם לכן).

מתי מקבלים תוצאות מבחן אמי"ר/ם?

ציוני בחינת האמי"ר מדווחים למוסדות ולתלמידים כחודש וחצי ממועד הבחינה. ניתן לראות את תחזית דיווח הציונים למועד הרלוונטי לכם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
ציון מבחן אמיר"ם מתקבל מיד עם סיומו, אך חשוב לזכור כי הוא ייחשב לציונכם הסופי רק לאחר אישור המרכז הארצי.

איך מתרגמים ציון אמי"ר/ם לכמות קורסי אנגלית?

בין אם תבחנו במבחן אמי"ר ובין אם באמיר"ם, הציון יתורגם לכמות קורסי האנגלית שעליכם לקחת במסגרת לימודי התואר הראשון. עד שנת 2022 מספרי הקורסים שנדרשו לכל ציון היו:

ציון רמה מספר קורסי אנגלית נדרשים
84-50 טרום בסיסי א'
טרום בסיסי ב'
בין 4 ל-5 קורסים
85-99 בסיסי 3 קורסים
100-119 מתקדמים א' 2 קורסים
120-133 מתקדמים ב' קורס אחד
134-150 רמת פטור

במוסדות לימוד רבים, נדרשים הסטודנטים להגיע לרמת מתקדמים א' עוד לפני תחילת הלימודים. כלומר, מי שציונו פחות מ-100, נדרש לקחת קורסים באנגלית עוד לפני קבלתו לאוניברסיטה.

יש מוסדות אליהם לא ניתן להתקבל מתחת לציון מסוים. ודאו את תנאי הקבלה אל המוסד המבוקש.

החל משנת 2022 נדרשים כל הסטודנטים לקחת שני קורסים באנגלית במהלך לימודיהם לתואר ראשון. עם זאת, יש עדיין משמעות רבה לציון האנגלית:

ציון רמה הקורסים הנדרשים
100-119 מתקדמים א' 2 קורסים ללימוד אנגלית, שאינם מזכים בנקודות זכות לסיום התואר.
120-133 מתקדמים ב' קורס אחד ללימוד אנגלית, שאינו מזכה בנקודות זכות לסיום התואר, וקורס אחד בנושא התואר, המועבר באנגלית ומזכה בנקודות זכות.
134-150 רמת פטור 2 קורסים בנושא התואר, המועברים באנגלית ומזכים בנקודות זכות.

כלומר, רמת אנגלית גבוהה מאפשרת לקחת קורסים באנגלית כחלק מתוכנית הלימודים לתואר, ולא כלימודים נוספים שמייקרים את הלימודים ומעמיסים על תוכנית הלימוד.

כמה פעמים מותר לגשת למבחן אמי"ר/ם?

מותר לגשת למבחן האמי"ר/ם כמה פעמים שתרצו. יש לשים לב כי בין בחינה לבחינה יש להמתין לפחות 35 ימים, אחרת בחינתכם תפסל ללא החזר כספי. בדקו כמה ימים עברו מהפעם האחרונה שנבחנתם באחת הבחינות טרם הרשמה לבחינה נוספת.

איזה ציון נחשב אם ניגשים לבחינת אמי"ר/ם מספר פעמים?

על פי רוב, ציון הבחינה בו מוסד הלימודים יתחשב יהיה הציון הגבוה ביותר שקיבלתם. אין חשיבות לסוג הבחינה בה קיבלתם את הציון, בין אם הוא ציון חלק האנגלית בפסיכומטרי, ציון אמי"ר או אמיר"ם. עם זאת, מומלץ לבדוק מול מוסד הלימוד הרלוונטי לכם מהו הציון הקובע.

רוצים לקבל מידע נוסף על הבחינה או להירשם לקורס של קידום? השאירו פרטים באתר והנציגים שלנו יחזרו אליכם בהקדם או שפשוט תרימו טלפון ל-2055*.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך:

ניווט בכתבה

פוסטים נוספים בנושא​

דף-מקצוע-מרובה-קורסים---תנך

מבנה מבחן אמי"ר

דף לובי גפן

ציון מבחן אמי"ר

דף קורס פסיכומטרי בתיכון

מבחן אמי"ר ללקויי למידה

יש לך שאלה?

רוצה להתייעץ עם מורה מנוסה? הפורום שלנו קיים במיוחד בשביל זה 🙂

פוסטים נוספים בנושא​

עד 40% הנהחה קורסי בגרות בקידום
עד 40% הנחה קורסי בגרות קידום svg מובייל

הצעד הראשון שלך בקידום!

הפנייה התקבלה, נהיה איתך בקשר בהקדם!

הצעד הראשון שלך בקידום!

הפנייה התקבלה, נהיה איתך בקשר בהקדם!

אני רוצה להיות חלק ממשפחת קידום

העלאת קורות חיים

קורות החיים נשלחו בהצלחה!

הוספת קובץ

הוספת המלצה על מורה

אני מאשר/ת שימוש בהמלצה שהזנתי לפרסום בערוצים השונים של קידום. פירוט הסכמה

תודה שהקדשת מזמנך לכתוב, זה לא ברור מאליו!

בקרוב כולם יוכלו לקרוא את ההמלצה באתר

העלאת תמונה להמלצה

הוספת המלצה לגפ"ן

תודה שהקדשת מזמנך לכתוב, זה לא ברור מאליו!

בקרוב כולם יוכלו לקרוא את ההמלצה באתר

העלאת תמונה להמלצה