רוצה לשמוע עוד על פסיכומטרי?
שם מלא לא תקין
טלפון לא תקין

מטרת הרפורמה בפסיכומטרי

המבחן הפסיכומטרי הינו מבחן שמטרתו לנבא הצלחה בלימודים האקדמאיים, וככזה לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בתהליך מיון מועמדים ללימודים. בעבר התבסס תהליך המיון ברוב חוגי הלימוד על ציון כללי אחד, המשקלל את היכולות הריאליות וההומאניות של הנבחן, כמו גם את רמת ידיעותיו בתחום האנגלית.

לאחר הרפורמה בפסיכומטרי, שהחלה במועד אוקטובר 2012, ניתנים לכל נבחן ציונים חדשים בפסיכומטרי:

  • ציון כללי בדגש הומאני
  • ציון כללי בדגש ריאלי
  • ציון כללי רב-תחומי

מטרת חישוב הציונים הנוספים בפסיכומטרי הינה לאפשר למוסד האקדמי לבחור מבין המועמדים לחוג מסוים את מי שהפגין יכולות גבוהות במיומנויות הרלוונטיות ביותר לאותו החוג. כך לדוגמא, "חוגים ריאליים", כגון מדעי המחשב וסטטיסטיקה עשויים להעדיף למיין את מועמדיהם על סמך הציון הריאלי, ואילו "חוגים הומאניים" כגון ספרות וסוציולוגיה, עשויים להעדיף להשתמש בציון ההומאני.

אם כן, נשאלת השאלה, מדוע לא לבחון בפסיכומטרי מועמד רק על מיומנויות הרלוונטיות לתחום לימודיו העתידי? לשאלה זו מספר תשובות.

 

ראשית, הנחת היסוד העומדת בבסיס הבחינה הפסיכומטרית הינה כי במרבית חוגי הלימוד נדרשת שליטה בשלוש המיומנויות הבאות:

* חשיבה כמותית

חשיבה מילולית

אנגלית  

כך למשל, סטודנט לפסיכולוגיה עשוי להיתקל במהלך לימודיו בנוסחאות מתמטיות, ואילו סטודנט להנדסה עשוי לקרוא במהלך לימודיו מאמרים בעברית ובאנגלית. לפיכך, כדי לנבא את הצלחתו של מועמד בלימודים יש להביא בחשבון את שליטתו בשלוש המיומנויות שלעיל, אך לייחס משקל שונה לכל מיומנות בהתאם לחוג הלימודים הפוטנציאלי.

שנית, בחינה הבוחנת מראש כישורים הרלוונטיים רק למסלול לימודים מסוים מקשה על סטודנט המעוניין לשנות אפיק לימוד במהלך הדרך.

אין זה נדיר כי סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בחוג לימוד מסוים, גילו עם הזמן כי משאת נפשם שונה בתכלית, ועברו ללמוד בחוג לימוד אחר. הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת להיבחן בבחינה אחת אחידה, ובהתבסס על תוצאותיה להגיש מועמדות לכל מוסד לימוד. בחינה הבוחנת כישורים ספציפיים יותר, לעומת זאת, תצריך היבחנות בבחינה נוספת במצבים בהם חל שינוי במסלול הלימוד.  

לעת עתה לא חלו שינויים בתנאי הקבלה של המוסדות האקדמיים השונים, כך שמוסדות הלימוד אינם עושים שימוש בציוני הבחינה החדשים, אלא נעזרים לרוב בציון הכללי הרב-תחומי לצרכי מיון. כיצד השינוי במתן הציונים במבחן הפסיכומטרי משפיע עליי.

סביר בהחלט כי בעתיד חוגי לימוד מסוימים ישנו את תנאי הקבלה, כך שבבסיס המיון יעמוד הציון הנותן דגש לאופי הלימודים בחוג.

חשוב לדעת כי מוסדות הלימוד רשאים להחליט למיין מועמד על בסיס כל אחד ממרכיבי הציון המדווחים. כך למשל, חוגי לימוד מסוימים מיינו גם טרם הרפורמה את מועמדיהם בהתבסס על  ציון תחום יחיד בלבד (לדוגמה מיון על בסיס הציונים בחלקים הכמותיים עבור מקצועות ההנדסה). עם זאת, חשוב לציין כי רוב חוגי הלימוד נהגו להשתמש בציון הכללי בשלמותו לצרכי מיון.

לפיכך, במידה ויש לכם כיוון לימודים ברור, מומלץ לברר לפני הכניסה לקורס מהם תנאי הקבלה הדרושים, ומהם הציונים על בסיסם מבוצע הליך הקבלה.

כך או כך, אנו נמשיך לעקוב אחר המגמות בתחום זה, ולספק לכם את ההכנה הטובה ביותר והמותאמת ביותר לצרכים שלכם במסגרת ההכוונה האישית הניתנת בקורס. תלמידים שירצו לחזק ולהתמקד בתחום הבחינה הרלוונטי יותר עבורם, יוכלו לקבל במסגרת קורס הפסיכומטרי כלים ממוקדים לצרכיהם ובכך להפוך את השינוי בציוני הבחינה ליתרון. 

נושאים נוספים שיעניינו אותך:

 

X